oude jonge 1

Missie

De missie van NBP is het realiseren  van een toekomst bestendig en koopkrachtig pensioen voor alle generaties, dat 75% bedraagt van het gemiddelde verdiende inkomen over 40 jaren.

Dit pensioen is de combinatie van AOW en het aanvullende pensioen.

  • Een koopkrachtig pensioen betekent dat bij de jaarlijkse premie-inleg voor het aanvullende pensioen rekening wordt gehouden met deze doelstelling.
  • Een koopkrachtig pensioen betekent eveneens dat tijdens de uitkeringsfase de pensioenuitkering de consumptieprijsindexering zo goed mogelijk moet kunnen volgen.
Om aan deze missie bij te dragen bestudeert NBP bestaande en in ontwikkeling zijnde pensioenregels, formuleert waar nodig en mogelijk verbeteringen voor door haar gesignaleerde problemen en tracht die oplossingen in overleg met beleidsmakers tot gelding te brengen.
 
NBP heeft haar visie op de nieuwe Wet Toekomst pensioenen (WTP) neergelegd in een “Position Paper”
(klik hier voor het document)
 
Na de verkiezingen zal het Position Paper de basis vormen voor de gesprekken die NBP wil voeren met de dan aantredende politici. Tevens zal het document gebruikt worden in de rol die NBP kan spelen in het transitie traject naar het nieuwe pensioencontract.