De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is sinds 1919 een van politieke stromingen en vakbonden onafhankelijke vereniging, die zich inzet voor het behartigen van belangen van gepensioneerden en pensioengerechtigden.

Het succes van de NBP is dat onze ouderen nu pensioen ontvangen en dat ouderdom niet meer zoals vroeger armoede betekent. De NBP wil dat deze situatie zo blijft. Juist nu is de NBP weer hard nodig, omdat de overheid steeds vaker de lasten voor gepensioneerden extra verhoogt om andere groepen te sparen. De NBP is een strijdbare vereniging, die de positie van onze ouderen verdedigt.

De NBP is lid van de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. De bond is vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het ABP en in het Verantwoordingsorgaan van Bpf Bouw.

De NBP heeft tevens de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).