NBP is een onafhankelijke organisatie voor uw pensioenbelangen
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en hij is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers.De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden.

Pensionering moet geen armoede weer worden
Vooor 1940 betekende pensionering voor veel werknemers dat zij de laatste jaren van hun leven tot armoede vervielen. In de drie decennia na 1945 werd bereikt dat pensionering voor veel mensen geen armoede meer betekende. Voor veel mensen keert deze vroegere toestand helaas weer sluipend terug. De huidige plannen van de regering betekenen voor iedereen, actieve deelnemers en gepensioneerden, een lager pensioen in de toekomst.
 
Concrete actie van de NBP
De NBP heeft recent contact opgenomen met diverse instellingen van de Europese Commissie om de afwijking van de Nederlandse rekenregels met die van de Europese Pensioenrichtlijn te bespreken en daarop actie te ondernemen.
  

De NBP is vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. De NBP heeft momenteel geen vertegenwoordigers meer in het Verantwoordingsorgaan van Bpf Bouw, maar is nog steeds nauw betrokken.

De NBP heeft tevens de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)