oude jonge 1

Een goed pensioen is het beste cadeau dat je jezelf kunt geven. Word lid en pak het aan!
(Klik hier om lid te worden van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen)
 

Het Nederlandse Pensioenstelsel
Vaak wordt het pensioenstelsel in Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld genoemd. Dat gebeurt door bureau Mercer (wereldwijde consulting-marktleider op het gebied van talent, gezondheid, pensioen en investeringen).
Drie landen, IJsland, Nederland en Denemarken, wedijveren steeds om de eerste drie plaatsen.

Het Nederlands pensioenstel bestaat uit drie pijlers: AOW, aanvullend pensioen en prive opbouw van pensioen.
  • AOW (Het is een volksverzekering die gefinancierd is door een zogenaamd omslagstelsel)
  • Aanvullend pensioen (De werknemer bouwt pensioen op via zijn werkgever. De financiering gebeurt met kapitaaldekking. Daarom heet het een kapitaaldekkingsstelsel)
  • Prive opbouw van pensioen (Werkenden in Nederland kunnen ook pensioen opbouwen via Individuele verzekeringsvormen zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen, bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan)

 Klik op pensioenbegrippen voor meer informatie.

 
NBP is een onafhankelijke organisatie voor uw pensioenbelangen
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en hij is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden. 

 

Een collectieve zorgverzekering van VGZ 
 

vgz_afb.png 

Voor leden van de NBP de ideale keuze
Een goede zorgverzekering met extra voordeel via de NBP.
Speciaal voor onze leden hebben wij afspraken gemaakt met VGZ, zodat u de beste zorg voor de beste prijs krijgt met extra kortingen en ruime vergoedingen.

 
Per lidmaatschap wordt eenmalig het bedrag tot € 25,- lidmaatschapsvergoeding verstrekt door VGZ in het tweede kwartaal van het jaar per premiebetalende VGZ hoofdverzekerde met een aanvullende verzekering. Men dient dan wel een factuur van uw lidmaatschap bij de NBP als bewijs naar VGZ te sturen.
Voor meer informatie klik op www.vgz.nl/nbp
 
Enkele interessante websites