oude jonge 1

NBP is een onafhankelijke organisatie voor uw pensioenbelangen
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en hij is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden. 
 
Een goed pensioen is het beste cadeau dat je jezelf kunt geven. Word lid en pak het aan!
(Klik hier om lid te worden van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen)
 
Pensionering moet geen armoede weer worden
Vóór 1940 betekende pensionering voor veel werknemers dat zij de laatste jaren van hun leven tot armoede vervielen. In de drie decennia na 1945 werd bereikt dat pensionering voor veel mensen geen armoede meer betekende. Voor veel mensen keert deze vroegere toestand helaas weer sluipend terug. De huidige plannen van de regering betekenen voor iedereen, actieve deelnemers en gepensioneerden, een lager pensioen in de toekomst.

De NBP is vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. De NBP heeft momenteel geen vertegenwoordigers meer in het Verantwoordingsorgaan van Bpf Bouw, maar is nog steeds nauw betrokken.

De NBP heeft tevens de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat giften aan NBP voor de gevers belastingaftrekbaar kunnen zijn, terwijl aan eventuele vergoedingen voor bestuursleden strenge eisen worden gesteld.

 
 
Een collectieve zorgverzekering van VGZ 
 

vgz_afb.png 

Voor leden van de NBP de ideale keuze
Een goede zorgverzekering met extra voordeel via de NBP.
Speciaal voor onze leden hebben wij afspraken gemaakt met VGZ, zodat u de beste zorg voor de beste prijs krijgt met extra kortingen en ruime vergoedingen.

 
Per lidmaatschap wordt eenmalig het bedrag tot € 25,- lidmaatschapsvergoeding verstrekt door VGZ in het tweede kwartaal van het jaar per premiebetalende VGZ hoofdverzekerde met een aanvullende verzekering. Men dient dan wel een factuur van uw lidmaatschap bij de NBP als bewijs naar VGZ te sturen.
Voor meer informatie klik op www.vgz.nl/nbp
 
Enkele interessante websites