oude jonge 1

Omdat wij vanaf onze oprichting in 1919 door een aantal ambtenaren van de Rijksbelastingen veel leden hebben met een pensioen bij het ABP, hebben wij voor deze leden een aparte sectie die zich vooral bezighoudt met de behartiging van de pensioenbelangen bij het ABP. De NBP is de enige algemene bond voor huidige en toekomstige pensioengerechtigden van het ABP.
Daarnaast behartigen wij ook de pensioenbelangen van alle andere pensioengerechtigden en ook daarvoor hebben wij een aparte sectie onder de naam “Bedrijven en Instellingen”.
 
LEDENRAAD
Leden van de ledenraad worden gekozen door leden van de vereniging  op voordracht van leden van het bestuur, de ledenraad en of 25 leden.
Binnen een vereniging hebben alle leden het recht mee te praten en te beslissen. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze leden was de opkomst op algemene ledenvergaderingen uiterst gering. Aangezien het voor het bestuur belangrijk is te weten wat er onder de leden leeft, hoe het beleid wordt beoordeeld en wat men van de vereniging verlangt is een Ledenraad opgericht.
 
In de Ledenraad kunnen leden worden gekozen (steeds voor een periode van 3 jaar) die zich, na overleg met de voorzitters van bestuur en Ledenraad, hiervoor kandidaat hebben gesteld.
De leden van de Ledenraad hebben of een directe binding met de achterban of zijn materie deskundigen. Hierdoor kan het bestuur optimaal worden aangestuurd. Een aantal leden van de Ledenraad helpt, vanuit hun vakkennis, het bestuursbeleid vorm te geven.
De Ledenraad komt tenminste twee maal per jaar bijeen. De voorzitter van de Ledenraad woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hierbij is zijn focus gericht op zaken waar de Ledenraad over geïnformeerd moet worden en/of besluiten moet nemen.
 
Leden van de Ledenraad:
Wilma Berkhout (voorzitter)
Ans Schweigmann
Bernard van Praag 
Maria van Dormolen
Peter Pex
Peter Terporten
Sybe Terwee
 
Heeft u een vraag of opmerking voor de ledenraad, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
BESTUUR
Het bondsbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt de vereniging in alle voorkomende gevallen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt voor werkzaamheden geen vergoeding. De leden van het bondsbestuur worden voor een termijn van vier jaar gekozen door de ledenraad.
 
Bestuursleden:
Ronny van der Maaten (voorzitter)
Jelle Mensonides (bestuurslid)
Gerard Meijer (bestuurslid)
 
Heeft u een vraag of opmerking voor het bestuur, dan kunt u een e-mail sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.