NRC, 24-09-2018

Wij willen een pensioen dat in goede tijden sneller en beter kan groeien, schrijven de directeuren van vijf pensioenfondsen. Regels uit de tijd van de crisis blokkeren dat.

Er was ooit een tijd dat niets in het leven zeker was, behalve je pensioen. Die tijd is voorbij. Dat weet vrijwel heel Nederland inmiddels. Toch doen we met ons huidige pensioenstelsel en de regels daaromheen alsof absolute zekerheid nog steeds bestaat. Maar daarmee bereiken we vooral een láger pensioen.

Deze keer schrijven we over de verkiezingen binnen pensioenfondsen. Voor de invoering van de PW (Pensioenwet) in 2007 was de samenstelling van het bestuur als volgt: de werkgevers benoemden de ene helft en de vakbonden de andere helft. Voor gepensioneerden was geen plaats. De vakbonden werden
verondersteld zowel de actieve deelnemers als de gepensioneerden te vertegenwoordigen.

Lees hier meer

In de vorige bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, was het partnerpensioen het onderwerp, een moeilijk en vaak vergeten onderdeel van de pensioenregeling. Partnerpensioen is het pensioen dat de partner van de overleden deelnemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt. In deze bijdrage worden praktische punten als voorbeelden bij het partnerpensioen genoemd.

Lees hier meer.

In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is het onderwerp een vaak vergeten onderdeel van de pensioenregeling, het partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen dat de partner van de overleden deelnemer onder bepaalde voorwaarden ontvangen.

Lees hier meer.

In de drie laatste bijdragen van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen was het onderwerp een toelichting op het rentebeleid van de ECB, Europees Centrale Bank. Het rentebeleid door een Centrale Bank, zoals de ECB, wordt ook wel het monetaire beleid genoemd. Monetair beleid is een instrument, waarmee de overheid dan wel een Centrale Bank, de economie wil beïnvloeden of sturen.

Lees hier meer.