Ledenraadsverkiezingen 2023
Alle enveloppen met de stembiljetten zijn door de notaris opengemaakt. Deze stembiljetten zijn door de notaris gelezen en geteld. Alle kandidaten die op het stembiljet vermeld stonden, zijn herkozen.
Sybe Terwee stond niet op het stembiljet omdat Sybe sinds april 2022 is toegetreden tot de ledenraad van de NBP

Klik hier om het Proces Verbaal van de verkiezingen voor de ledenraad van NBP in te zien.

Indringende boodschap aan Tweede Kamerleden: neem kritiek pensioenexperts serieus!

Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Omroep MAX en Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen voeren deze zomer gesprekken met de woordvoerders pensioenen in de Tweede Kamer. Inzet: de Tweede Kamerleden ervan doordringen dat de complicaties en (uitvoerings)problemen van de pensioenstelselherziening niet goed zijn doordacht en dat kritiek van gerenommeerde experts onvoldoende door de minister is meegenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die na het reces wordt behandeld in de Tweede Kamer. De vijf organisaties pleiten voor herbezinning en zorgvuldigheid in plaats van snelheid.

In de bijlage treft u het hele persbericht.

Bestuur NBP

afb PB1

Beste leden,

Weliswaar heeft u, als het goed is, afgelopen weekeinde het voorjaarsnummer van ons blad Pensioenbelangen ontvangen, maar toch willen wij met deze extra nieuwsbrief nog even uw speciale aandacht vragen voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan van het ABP.

Een sterk verantwoordingsorgaan is juist nu extra belangrijk. De regering heeft afgelopen week de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) bij de Tweede kamer ingediend.
Zoals u weet is NBP samen met een groot aantal andere partijen waaronder belangrijke ouderen bonden faliekant tegen deze wet omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze wet schade gaat berokkenen aan de pensioenbelangen van jong en oud.
Wij blijven ons inspannen om de wet tegen te houden dan wel drastisch aangepast te krijgen.

Lees hier de hele nieuwsbrief

 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022

Zoetermeer, 09 februari 2022

 

Geachte lezers,

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de zaken waar NBP op dit moment mee bezig is maar allereerst een aankondiging van versterking van de bestuurlijke gelederen.
Wij hebben Dr. Sybe Terwee bereid gevonden om onze gelederen te komen versterken.
Dr. Terwee is redacteur geweest van de Praktijkgids Pensioenen, tevens was hij lid van de Kring van Pensioenspecialisten. Wij zullen hem in het volgende nummer van Pensioenbelangen uitgebreid aan u voorstellen. Voorlopig treedt hij op als adviseur van het bestuur maar met het verschijnen van Pensioenbelangen zetten we de procedure in gang om hem te benoemen als lid van de ledenraad.

Wet Toekomst Pensioenen
Op dit moment ligt de Wet Toekomst Pensioenen voor advies bij de Raad van State.
Dit voorjaar komt de wet met het advies van de Raad voor behandeling in de Tweede kamer. NBP heeft een brief naar de vice voorzitter van de Raad gestuurd. In de brief uit NBP zijn zorgen over het nieuwe stelsel dat volgens ons niet gaat opleveren wat het belooft en wijst NBP naar het rapport van het Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR) dat zeer kritisch is.
Voorts heeft NBP er bij de Raad op aangedrongen vooral ook te kijken naar de opvattingen van heel veel zeer deskundige mensen buiten de vaste kring van “overheids”adviseurs die een heel andere mening hebben over het nut en de noodzaak om het bestaande stelsel af te breken.
De tekst van de brief aan de Raad van State is te lezen op onze website www.pensioenbelangen.nl.

Beste leden van de NBP,

Aanstaande zaterdagavond om 19:05 op NPO 1, zal Kassa een gehele uitzending wijden aan de problematiek van de indexatie.
Gisterochtend heeft het samenwerkingsverband “Samen Voor Een Eerlijk Pensioen (SVEEP) waarvan NBP in februari 2021 één van de zeven mede oprichters was, de 41.538 handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer overhandigd.
Kassa was aanwezig en heeft van de petitie-overhandiging verslag gemaakt.

20211028 BordSVEEP mensen

Veel steun kreeg de actie van Ab Flipse, vierde man met bril, van de Vereniging Woekerpolis en Stef Smit van Consumenten Claim, alsmede van KBO-Brabant. Omdat pensioenen een mannenbolwerk is, werd deze presentatie door vrouwen gedaan. Helaas ontbraken Wilma Schrover, KBO-Brabant, en José Matheij, Redt het pensioenstelsel die ochtend, zij waren het gehele jaar actief voor SVEEP. Twee andere vrouwen, Corrie van Brenk, de dame in het midden, voormalig 50Plus en Wilma Berkhout, voorzitter ledenraad NBP, konden wel present zijn.

De actie SVEEP kan als een succes worden beschouwd. De aandacht voor het recht op indexatie krijgt nu landelijke aandacht. Goed dat NBP betrokken was en is bij deze actie! Ook goed dat u door uw lidmaatschap van NBP het voor NBP mogelijk maakt om dit soort acties te voeren.

Ga dus komende zaterdagavond kijken naar deze uitzending en doe als het kan nog iets meer door al uw relaties attent te maken op deze uitzending en vooral door ze aan te moedigen ook lid van NBP te worden.
Immers wanneer elk lid één nieuw lid zou kunnen aanbrengen dan hebben we ineens voldoende geld in kas om effectief strijd te voeren voor een eerlijk pensioen voor u en voor de generaties die na ons komen.

Vriendelijke groet

Bestuur NBP.

NBP is een van de initiatiefnemers van de actie “Samen voor een eerlijk pensioen”
Ons verzoek: “Steun de actie, teken de petitie op die website”
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden, ongeacht het pensioenfonds of de pensioenregeling.

Inleiding
In dit NBP document worden belangrijke feiten over het aanvullend pensioen en de AOW op een rij gezet. In de politieke en andere discussies worden deze feiten vaak verzwegen of verdraaid. Onjuiste opmerkingen worden daarentegen vaak wel gehoord, zoals: 1) dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is en 2) dat verhoging van de AOW leeftijd economisch noodzakelijk is.

In dit document worden de volgende onderwerpen beknopt toegelicht om deze onjuiste opmerkingen te weerleggen. Deze onderwerpen zijn:

1 Macro-economische gegevens voor de periode 2010-2019
2 Voordelen van gelijke rekenrente
3 Oneerlijke verdeling van de rendementen door fondsen
4 Uitgaven aan AOW in perspectief
5 Betaling voor een lagere pensioenleeftijd van 65
6 Afschaffing van de RVU, Regeling vervroegd uittreden
7 Stappen naar een eerlijk pensioen
8 Conclusie

Lees hier de brief.

Beste lezer,

Bijgesloten treft u de eerste nieuwsbrief van de NBP aan sinds onze verhuizing naar Zoetermeer. Ons vriendelijk verzoek is dat u deze nieuwsbrief ook doorstuurt aan iedereen, die u kent.
Ook een dringende oproep om aan iedereen de petitie van “Samen voor een eerlijk pensioen” te ondertekenen, zie brief voor het adres van de website
Lidmaatschap van de NBP betekent dat een strijdbare en ervaren bond uw belangen het beste kan behartigen.

In dit bijzondere voorjaar met Corona, uitwerking pensioenakkoord en verkiezingscampagnes wil de NBP zijn leden, voor de verkiezingen informeren. De NBP heeft besloten deze tussentijdse nieuwsbrief alleen digitaal te verzenden en te plaatsen op de website van de NBP. Deze digitale nieuwsbrief bevat onderwerpen met betrekking tot:

• Samenwerking met andere pensioenpartijen
• Hoge kosten pensioenfondsen
• Ondervragingscommissie pensioen.
• Verkiezingen Tweede Kamer
• Juridische acties
• Verhoging van de AOW uitkering

 

Lees hier de bijlage