In de vorige bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, was het partnerpensioen het onderwerp, een moeilijk en vaak vergeten onderdeel van de pensioenregeling. Partnerpensioen is het pensioen dat de partner van de overleden deelnemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt. In deze bijdrage worden praktische punten als voorbeelden bij het partnerpensioen genoemd.

Lees hier meer.

In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is het onderwerp een vaak vergeten onderdeel van de pensioenregeling, het partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen dat de partner van de overleden deelnemer onder bepaalde voorwaarden ontvangen.

Lees hier meer.

In de drie laatste bijdragen van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen was het onderwerp een toelichting op het rentebeleid van de ECB, Europees Centrale Bank. Het rentebeleid door een Centrale Bank, zoals de ECB, wordt ook wel het monetaire beleid genoemd. Monetair beleid is een instrument, waarmee de overheid dan wel een Centrale Bank, de economie wil beïnvloeden of sturen.

Lees hier meer.

Het onderwerp is een aspect van het huidige systeem, waardoor fondsen jaarlijks miljarden euro’s provisie betalen aan de commerciële financiële sector. Op basis van recente DNB-gegevens blijken deze provisies jaarlijks wel € 4 miljard te kunnen bedragen.

Lees hier de hele bijdrage