NBP is een van de initiatiefnemers van de actie “Samen voor een eerlijk pensioen”
Ons verzoek: “Steun de actie, teken de petitie op die website”
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden, ongeacht het pensioenfonds of de pensioenregeling.

Inleiding
In dit NBP document worden belangrijke feiten over het aanvullend pensioen en de AOW op een rij gezet. In de politieke en andere discussies worden deze feiten vaak verzwegen of verdraaid. Onjuiste opmerkingen worden daarentegen vaak wel gehoord, zoals: 1) dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is en 2) dat verhoging van de AOW leeftijd economisch noodzakelijk is.

In dit document worden de volgende onderwerpen beknopt toegelicht om deze onjuiste opmerkingen te weerleggen. Deze onderwerpen zijn:

1 Macro-economische gegevens voor de periode 2010-2019
2 Voordelen van gelijke rekenrente
3 Oneerlijke verdeling van de rendementen door fondsen
4 Uitgaven aan AOW in perspectief
5 Betaling voor een lagere pensioenleeftijd van 65
6 Afschaffing van de RVU, Regeling vervroegd uittreden
7 Stappen naar een eerlijk pensioen
8 Conclusie

Lees hier de brief.

Beste lezer,

Bijgesloten treft u de eerste nieuwsbrief van de NBP aan sinds onze verhuizing naar Zoetermeer. Ons vriendelijk verzoek is dat u deze nieuwsbrief ook doorstuurt aan iedereen, die u kent.
Ook een dringende oproep om aan iedereen de petitie van “Samen voor een eerlijk pensioen” te ondertekenen, zie brief voor het adres van de website
Lidmaatschap van de NBP betekent dat een strijdbare en ervaren bond uw belangen het beste kan behartigen.

In dit bijzondere voorjaar met Corona, uitwerking pensioenakkoord en verkiezingscampagnes wil de NBP zijn leden, voor de verkiezingen informeren. De NBP heeft besloten deze tussentijdse nieuwsbrief alleen digitaal te verzenden en te plaatsen op de website van de NBP. Deze digitale nieuwsbrief bevat onderwerpen met betrekking tot:

• Samenwerking met andere pensioenpartijen
• Hoge kosten pensioenfondsen
• Ondervragingscommissie pensioen.
• Verkiezingen Tweede Kamer
• Juridische acties
• Verhoging van de AOW uitkering

 

Lees hier de bijlage

Verschillende brancheorganisaties uit de fi nanciële sector hebben KIFID circa tien jaar geleden opgericht. KIFID is daarmee sinds april 2007 actief. Daarvoor stonden andere organisaties, zoals de Ombudsman Verzekeringen. Ook de banken hadden voorheen een eigen klachteninstituut, de Geschillencommissie Bankzaken. Al deze organisaties zijn opgegaan in het KIFID.

Lees hier de hele bijdrage.

Het onderwerp van de eerste twee bijdragen van de NBP van De Oud Rotterdammer in 2017 was de geschiedenis van de Stichting “Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven” en OPTAS. In de eerste bijdrage werd geschreven over de economische gevolgen voor de werknemers in de haven van Rotterdam, toen steeds meer goederen met containers werd vervoerd.

Lees hier de hele bijdrage.

In deze NBP-bijdrage is het onderwerp ‘de economisch ontwikkelingen in de Europese Havens’, die tot de problemen bij dit Pensioenfonds hebben geleid. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, waarbij de werkgever de werknemer gedurende zijn werkzame leven een pensioenaanspraak toezegt, zodra deze werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Lees hier de hele bijdrage.