Beste leden van de NBP,

Aanstaande zaterdagavond om 19:05 op NPO 1, zal Kassa een gehele uitzending wijden aan de problematiek van de indexatie.
Gisterochtend heeft het samenwerkingsverband “Samen Voor Een Eerlijk Pensioen (SVEEP) waarvan NBP in februari 2021 één van de zeven mede oprichters was, de 41.538 handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer overhandigd.
Kassa was aanwezig en heeft van de petitie-overhandiging verslag gemaakt.

20211028 BordSVEEP mensen

Veel steun kreeg de actie van Ab Flipse, vierde man met bril, van de Vereniging Woekerpolis en Stef Smit van Consumenten Claim, alsmede van KBO-Brabant. Omdat pensioenen een mannenbolwerk is, werd deze presentatie door vrouwen gedaan. Helaas ontbraken Wilma Schrover, KBO-Brabant, en José Matheij, Redt het pensioenstelsel die ochtend, zij waren het gehele jaar actief voor SVEEP. Twee andere vrouwen, Corrie van Brenk, de dame in het midden, voormalig 50Plus en Wilma Berkhout, voorzitter ledenraad NBP, konden wel present zijn.

De actie SVEEP kan als een succes worden beschouwd. De aandacht voor het recht op indexatie krijgt nu landelijke aandacht. Goed dat NBP betrokken was en is bij deze actie! Ook goed dat u door uw lidmaatschap van NBP het voor NBP mogelijk maakt om dit soort acties te voeren.

Ga dus komende zaterdagavond kijken naar deze uitzending en doe als het kan nog iets meer door al uw relaties attent te maken op deze uitzending en vooral door ze aan te moedigen ook lid van NBP te worden.
Immers wanneer elk lid één nieuw lid zou kunnen aanbrengen dan hebben we ineens voldoende geld in kas om effectief strijd te voeren voor een eerlijk pensioen voor u en voor de generaties die na ons komen.

Vriendelijke groet

Bestuur NBP.

NBP is een van de initiatiefnemers van de actie “Samen voor een eerlijk pensioen”
Ons verzoek: “Steun de actie, teken de petitie op die website”
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden, ongeacht het pensioenfonds of de pensioenregeling.

Inleiding
In dit NBP document worden belangrijke feiten over het aanvullend pensioen en de AOW op een rij gezet. In de politieke en andere discussies worden deze feiten vaak verzwegen of verdraaid. Onjuiste opmerkingen worden daarentegen vaak wel gehoord, zoals: 1) dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is en 2) dat verhoging van de AOW leeftijd economisch noodzakelijk is.

In dit document worden de volgende onderwerpen beknopt toegelicht om deze onjuiste opmerkingen te weerleggen. Deze onderwerpen zijn:

1 Macro-economische gegevens voor de periode 2010-2019
2 Voordelen van gelijke rekenrente
3 Oneerlijke verdeling van de rendementen door fondsen
4 Uitgaven aan AOW in perspectief
5 Betaling voor een lagere pensioenleeftijd van 65
6 Afschaffing van de RVU, Regeling vervroegd uittreden
7 Stappen naar een eerlijk pensioen
8 Conclusie

Lees hier de brief.

Beste lezer,

Bijgesloten treft u de eerste nieuwsbrief van de NBP aan sinds onze verhuizing naar Zoetermeer. Ons vriendelijk verzoek is dat u deze nieuwsbrief ook doorstuurt aan iedereen, die u kent.
Ook een dringende oproep om aan iedereen de petitie van “Samen voor een eerlijk pensioen” te ondertekenen, zie brief voor het adres van de website
Lidmaatschap van de NBP betekent dat een strijdbare en ervaren bond uw belangen het beste kan behartigen.

In dit bijzondere voorjaar met Corona, uitwerking pensioenakkoord en verkiezingscampagnes wil de NBP zijn leden, voor de verkiezingen informeren. De NBP heeft besloten deze tussentijdse nieuwsbrief alleen digitaal te verzenden en te plaatsen op de website van de NBP. Deze digitale nieuwsbrief bevat onderwerpen met betrekking tot:

• Samenwerking met andere pensioenpartijen
• Hoge kosten pensioenfondsen
• Ondervragingscommissie pensioen.
• Verkiezingen Tweede Kamer
• Juridische acties
• Verhoging van de AOW uitkering

 

Lees hier de bijlage

Verschillende brancheorganisaties uit de fi nanciële sector hebben KIFID circa tien jaar geleden opgericht. KIFID is daarmee sinds april 2007 actief. Daarvoor stonden andere organisaties, zoals de Ombudsman Verzekeringen. Ook de banken hadden voorheen een eigen klachteninstituut, de Geschillencommissie Bankzaken. Al deze organisaties zijn opgegaan in het KIFID.

Lees hier de hele bijdrage.

Het onderwerp van de eerste twee bijdragen van de NBP van De Oud Rotterdammer in 2017 was de geschiedenis van de Stichting “Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven” en OPTAS. In de eerste bijdrage werd geschreven over de economische gevolgen voor de werknemers in de haven van Rotterdam, toen steeds meer goederen met containers werd vervoerd.

Lees hier de hele bijdrage.