Lobby1

Activiteiten NBP.
 
De activiteiten van NBP zijn voornamelijk gericht op de wet en regelgeving rond het Nederlandse pensioenstelsel alsmede op de uitvoering van de pensioencontracten door de pensioenfondsen.
 
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het huidige pensioenstelsel met enige aanpassingen veel beter kan presteren dan de nu tot wet geworden Wet Toekomst Pensioenen (WTP) heeft NBP zich de afgelopen jaren tot het uiterste ingespannen om met goed onderbouwde argumenten de beleidsmakers te overtuigen dat met de WTP de verkeerde weg wordt ingeslagen.
 
NBP heeft die strijd uiteraard niet alléén gestreden, wij hebben aansluiting gezocht bij andere partijen zoals KBO-Brabant, omroep Max en een flink aantal politieke partijen die onze bezwaren deelden.
 
Behoudens wat kleine aanpassingen hebben onze gemeenschappelijke inspanningen de WTP niet tegen kunnen houden. De WTP is inmiddels wet en we kunnen nu niet meer doen dan te trachten in de uitvoering van die wet de schade tot een minimum te beperken.
 
NBP heeft voldoende leden met een ABP pensioen om deel te nemen aan de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP (VO). NBP heeft samen met KBO-Brabant campagne gevoerd , wat er met succes toe heeft geleid dat de NBP fractie in het VO van ABP met drie leden de grootste senioren fractie is. In het VO strijden de drie fractieleden voor de belangen van ABP pensioengerechtigden.
 
Klik hier voor uitgebreide informatie over het VO-ABP.
 
Behalve onze activiteiten in het VO-ABP zit het NBP ook met twee terzake bijzonder deskundige leden (Jelle Mensonides en Peter Pex) in de pensioencommissie van de Koepel voor gepensioneerden.
De Koepel voor gepensioneerden is als overkoepelend orgaan van heel veel pensioenverenigingen een belangrijke gesprekspartner voor de politiek. NBP kan door haar deelname in de pensioencommissie haar stem laten horen. (Klik hier voor informatie over de Koepel).
Tenslotte heeft NBP haar positie ten opzichte van de WTP neergelegd in een “Position Paper” (Klik hier voor het Position Paper) op basis waarvan NBP gesprekken zal aan gaan met de na de verkiezingen relevante politici. Ook zal NBP gebruik gaan maken van het in de wet vastgelegde hoorrecht.