oude jonge 1

In 2016 zijn we gestart met een nieuw ledenadministratiesysteem en daar kunnen we alleen de facturen van het betreffende jaar uitdraaien, waardoor u de factuur niet meer in november of december ontvangt, maar in het eerste kwartaal.

Als u toch graag aan het eind van het jaar alvast uw contributie wil betalen, dan is dit uiteraard mogelijk.

Het bedrag is voor een enkel lidmaatschap 35 euro, voor een partner komt daar 5 euro bij.

Ons Banknummer is NL67 INGB 0000448506 t.n.v. NBP Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

Vermeld dan a.u.b. wel uw lidnummer of als dit niet bij u bekend is uw postcode en dat het een betaling is voor het volgende jaar.

De NBP is een ANBI instelling, dit betekent, dat de contributie en giften aan de NBP aftrekbaar zijn van de belasting. Meer daarover leest u hier.