oude jonge 1

U weet allemaal wat er op het spel staat waar het uw pensioen betreft: afstempelen, een geheel vernieuwd stelsel (dat slecht voor u uitpakt), verlaging van de AOW enz. enz. Op dit moment weten wij niet waar dit eindigt. De NBP is lid van de Koepel van Gepensioneerden. De macht van het getal is voor die strijd uitermate belangrijk. Uw betrokkenheid en belangstelling zijn voor de NBP onontbeerlijk, want uw financiële bijdrage in de vorm van de jaarlijkse contributie maakt het ons mogelijk met die strijd door te gaan.

Lid worden kunt u via deze link

Dit formulier werkt alleen in de laatst bijgewerkte webversies van Chrome en Firefox.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven voor leden zijn als volgt:

  • € 35.= per jaar en voor partners € 5.= inclusief het magazine Pensioenbelangen.
  • Voor buitenlandse leden geldt: € 60,= voor een lidmaatschap met toezending van Pensioenbelangen en € 35,= zonder ons magazine maar wel toezending van een digitale versie.

De factuur voor de contributie ontvangt u na aanmelding en vervolgens in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.Naast de contributie zijn giften ter ondersteuning van harte welkom. De NBP is een ANBI instelling, u kunt uw contributie en giften aan de NBP aftrekken bij uw belastingaangifte.

Wij wijzen u verder nog op de voordelen van de (via de NBP) aangeboden collectieve ziektekostenverzekering van VGZ www.vgz.nl/nbp

De NBP blijft zich inspannen om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen!

 

Opzegging lidmaatschap 
Let op!
Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail naar Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer.
Uw opzegging dient uiterlijk een maand voor het einde van het jaar (onder vermelding van uw lidnummer) te worden beëindigd.