Beleidsnotitie 2022 Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

In deze beleidsnotitie wordt een schets gegeven van het beleid en de uitvoering daarvan in 2022 zoals vast te stellen door bestuur en ledenraad van de NBP.

Lees hier het document.