20220510 nummer 1 VO ABP

Dinsdag 10 mei 2022.

In één klap de grootste fractie!
Op 9 mei werd de uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP bekendgemaakt. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van het pensioenfonds ABP vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. Belangrijk dus!
De 48 leden van het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. Voor de kiesgroep deelnemers zijn 19 zetels beschikbaar, voor de kiesgroep gepensioneerden 13 zetels.
Zoals bekend deden KBO-Brabant en KBO Noord-Holland mee aan deze verkiezingen door zich te verbinden aan de lijst van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP. Lijsttrekker Rob De Brouwer is ook actief als lid en pensioenadviseur van KBO-Brabant. Dankzij uw steun kreeg 'onze' lijst de meeste stemmen in de kiesgroep gepensioneerden bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan. Met drie zetels is de NBP nu in één klap de grootste fractie. Naast Rob De Brouwer zijn ook José Matheij en Martin Van Rooijen gekozen.
Wij wensen Rob, José en Martin veel succes en danken u voor uw steun!