Al in 2012 heeft onze hoogste rechter de Hoge Raad bepaald dat onze pensioenaanspraak en dus ook ons pensioenrecht, ‘een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt’. En daarmee ons eigendom is. Dat eigendomsrecht is in 2007 aangetast door het vaststellen van de huidige Pensioenwet. Daarin werden zulke onnodig strenge rekenregels gesteld dat sinds die tijd vele indexaties al jarenlang onmogelijk werden. Daarover loopt een procedure tegen de Staat die nu in de fase van behandeling is door de Hoge Raad. Onze advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten heeft al vele publicaties gewijd aan het eigendomsrecht van ons pensioen inclusief jaarlijkse indexatie, dus met aanpassing voor de geldontwaarding.

Lees hier het artikel op de website van St. Pensioenbehoud