nieuws

Zaterdag 19 november 2022 Wybia's Week.
Professor Joop den Hartog.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"De zoektocht bevestigde mijn idee van een tweedeling tussen een gesloten kring van ingewijden die in jargon discussiëren en een buitenwacht van politici, journalisten en voorlichters die elkaar napraten in oppervlakkige karakteriseringen. Er is hier in mijn ogen sprake van een
democratisch tekort. Hoe kan een kiezer zich een mening vormen over stemgedrag van politieke partijen zonder kennis van de zaak, zonder alternatieven en discussiepunten te doorgronden?
Het gemis deed zich opnieuw voelen toen ik mij een oordeel wilde vormen over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. De Rijksoverheid, ABP en DNB volstaan met gemeenplaatsen en verkooppraatjes over de voordelen van het nieuwe stelsel. Op mijn verzoek aan Informatie Rijksoverheid kreeg ik een vriendelijke reactie: ‘Het is begrijpelijk dat u graag een compacte versie van de informatie wilt. Ik kan u niet een beknopte versie van deze informatie geven. Hieronder heb ik wel een link geplaatst.’
Maar herhaaldelijk aanklikken of kopiëren van die link levert steeds dezelfde boodschap: ‘voorlichting.rijksoverheid.nl liet te lang op reactie wachten’. En omdat het een no-reply mail was, kon ik er niet op terugkomen."Unquote.
 
Lees hier het bericht in Wynia's Week