Zaterdag 19 november 2022
Jan Slagter en Cees Grimbergen: ‘We hebben iets activistisch over ons’
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Jaarsma: Dat is waar. Maar waarom ben je dan tegen een wet die indexatie makkelijker maakt?
Slagter: ‘Omdat het huidige pensioenstelsel hartstikke goed is. Het heeft alleen één weeffout: je kunt moeilijk indexeren. Dat is eenvoudig aan te
passen. Maar wat we nu doen, is een nieuw stelsel opzetten waarvan het volstrekt onzeker is wat de uitkomst zal zijn. Dat zogenoemde invaren… Niemand weet waar het bootje naar toe gaat. Je krijgt straks een beter pensioen als het goed gaat met de economie, maar we weten allemaal dat het ook slechter kan gaan. We leven immers in onzekere tijden. En dan nog iets… Extreme beloningen en geheimhouding worden in de nieuwe wet niet aangepakt.’
Jaarsma: Dat laatste laat ik even bij jou. Ik wil nu ingaan op de onzekerheid over de hoogte van het pensioen. De afgelopen decennia hebben de pensioenfondsen een rendement gehaald van gemiddeld zeven procent.
Grimbergen: ‘Voor dat mooie resultaat hebben ze wel geïnvesteerd in private equity fondsen die Nederlandse bedrijven hebben leeggehaald, zoals KBB.’
Slagter: ‘Dat kan zijn, maar grosso modo hebben de pensioenfondsen het inderdaad heel goed gedaan. Zeven procent per jaar over zo’n lange periode is fantastisch. Maar waarom is er dan niet geïndexeerd? Met zoveel geld kan dat makkelijk.’
Jaarsma: Daarom krijgen we nu juist de nieuwe wet. In de huidige wet zijn zoveel waarborgen ingebouwd dat toegezegde bedragen inderdaad worden uitgekeerd, dat je wel een grote buffer moet aanhouden. Dat hoeft straks niet meer.
Slagter: ‘Ik weet een simpeler oplossing. We leggen een bodem onder de rekenrente. Dan kun je altijd indexeren, terwijl je beheerde vermogen in stand blijft. Ervan uitgaande dat er in de meeste jaren een positief rendement wordt gehaald. Zeven procent is mogelijk te optimistisch, maar vier tot vijf procent lijkt me haalbaar. Dan kun je én de pensioenen verhogen én toch niet interen op je vermogen. En je hebt geen stelselwijziging nodig.’"Unquote.
 
Lees hier het bericht