Woensdag 23 november 2022 Telegraaf.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Spreekt voor zich. Van de 5 grootste pensioenfondsen staat bpf Bouw er het beste voor.
Daarna, als tweede, het ABP. Dat zal de komende dagen wel komen.
En dan te bedenken dat het actuarieel bureau Confident van Henk Bets ( erkend door de minister) had berekend dat voor gepensioneerden de pensioenen, ware de Wet toekomst pensioenen nu wet geweest, gemiddeld 3,5 % gekort waren. Ja sorry, verminderd geweest, want korten mag je niet meer zeggen dan, maar het effect en de pijn blijven hetzelfde.
Iedereen die krampachtig beweert dat dat aan de nieuwe Wtp ligt spreekt wartaal. Het is de rekenrente, stupid(!) in combinatie met het terecht verlagen van de buffers. Dat laatste had ook al een deel van een definitieve oplossing kunnen zijn.
Want Joop den Hartog legt dat nog eens helder uit in Mejudice, het vrij te lezen online economen blad.
Het gaat om de uitkeringszekerheid van pensioenen en die is in Nederland volstrekt robuust, om de term van Koolmees te geruiken. Dàt is ook waar in het buitenland vanuit wordt gegaan en dáárom zijn overal de rekenrentes gewoon veel hoger. Nederland speelt hier, met dank aan DNB, spookrijder. DNB doet net of pensioenen een financieel produkt zijn dat aan derden verhandeld en verkocht kan worden. Dat is kinklare nonsens. Het draait om "going concernwaarde," want alle pensioenenverplichtingen hoeven NOOIT in een klap uitbetaald te worden. Pensioenfondsen zijn iets totaal anders dan commerciële verzekeraars. Pure fictie (net als bij box 3) zeg ik steeds. Pensioenen betekent lange termijn sparen en beleggen en geleidelijk uitbetalen van uitkeringen. Je hoeft niet hijgerig te doen alsof je elke 31 december moet faken of je al je activa tegen liquidatiewaarden ineens moet verkopen. Wie profiteert hier nou van?, stel díé vraag eens hardop, onderzoeksjournalisten, dan gaat een beerput open.
Dat is het FTK en DNB en wordt dus in de nieuwe Wet toekomst pensioenen nog veel erger met een volstrekt onnodige koppeling aan de beurzen.
 
Lees hier het artikel in de Telegraaf