Zondag 4 december 2022 Volkskrant.
Column van Martin Sommer.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Lees dit verhaal en u leest precies hetzelfde in het pensioendossier.
"We kennen de doelstellingen niet, maar ze zijn wel onontkoombaar."
Quote:
"Linksom of rechtsom, zo lees ik de ambtelijke boodschap, moet Nederland op zijn tellen passen. Maar al die hectares natuur en de alarmistische toon zijn uit het publieke ‘ontwikkeldocument’ verdwenen. Over een paar jaar komt deze aap uit de mouw, en dan ligt Christianne van der Wal allang op een strand in Curaçao.
Dit geval laat zien hoe de techniek van het afzwakken, sussen en weglaten werkt, maar ook hoe de politiek verandert. De strijd om het algemeen belang is verschoven naar de strijd om het al dan niet uitvoeren van een rechtsregel. Er zijn zoveel verdragen, vonnissen, afspraken, protocollen en akkoorden waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd; de manoeuvreerruimte is inmiddels zo minimaal, dat links en rechts lege begrippen zijn geworden. Men spreekt wel van de administratieve staat. De nieuwe tegenstelling is die tussen partijen die regeltrouw zijn, en partijen die domweg wat anders willen. Wie niet buigt voor aangegane verplichtingen heet een populist of is met verantwoordelijkheidsvakantie.
In de administratieve staat is de politieke arena verhuisd van de Kamer naar de rechtbank of de parlementaire enquête. Niet wat de minister wil, maar wat de minister wist, wordt de politieke vraag. Waar het misgaat, zoals bij stikstof, prevelen Remkes en Van der Wal over maatwerk en solidariteit met de boeren. Aan de richtlijn verandert niets, la loi is immers la loi. In het publieke Ontwikkeldocument staat dan ineens plompverloren dat ‘de doelstellingen onontkoombaar gerealiseerd worden’. Wat de doelstellingen precies zijn, blijft mistig. Maar hun onontkoombaarheid staat vast."Unquote.
Als de aap uit de mouw komt, en uw pensioen gedecimeerd is omdat ten onrechte wordt gedaan of het ene verhandelbaar financieel product is ten behoeve van de al diepe zakken van veel belanghebbenden behalve de (toekomstig) gepensioneerden, liggen Rutte, Knot, Koolmees en Schouten al lang op een strand in Curaçao naast van der Wal.
 
Lees hier het artikel in de Volkskrant