Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 28 november 2022

Pensioenfondsen moeten bij de stelselherziening van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen maken van een interne waardeoverdracht door een fonds. Dat is een economische splitsing van het pensioenvermogen van een fonds in een aantal subgroepen met hun eigen pensioenvermogen die juridisch binnen het pensioenfonds blijven door instelling van een pensioenbewaarder. Wij vinden dat deze mogelijkheid fondsen verplicht moeten aanbieden aan hun deelnemers en dat moet worden opgenomen in het wetsvoorstel.

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud