Dinsdag 6 december 2022 Mejudice.
Analyse van het advies van de Commissie Parameters van 30 november 2022 door Jean Frijns en Jelle Mensonides (bestuurslid NBP).
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Conclusies
De grote makke van het FTK, een overheersende invloed van korte termijn marktvolatiliteit op de financiële positie en bijgevolg het financiële beheer van pensioenfondsen, wordt door de voorstellen van deze commissie niet geredresseerd. Op dit gebied laat het advies zich lezen als een copy paste van het vorige rapport. Daar zou gelet op de bedroevende historische track record van geïndiceerde UFR’s toch alle reden voor zijn.
De scenarioset die op aanwijzingen van de Commissie door DNB wordt geconstrueerd zal geen moeite hebben het nihil obstat van de ECB te verkrijgen. Het advies volgt braaf de door de ECB uitgesproken verwachtingen voor inflatie en rente. Zeer lovenswaardig allemaal; erg pretentieus gegeven alle onzekerheden, maar voor een pensioenfonds niet direct een aanbeveling om geld op in te zetten.
Door de keuze van de referentieperiode waarin het kwantitatieve verruimingsbeleid de rentes sterk heeft bepaald, veronderstelt de Commissie impliciet dat dit beleid voor hun prognosejaren naar 2082 niet wordt teruggedraaid. De toekomstige marktrentes zijn daardoor niet echte marktprijzen. Hoe realistisch is dat? In het vervolg is de vraag welke betekenis dit rapport voor de pensioensector kan hebben. Het zal de pensioenbestuurders op het verkeerde been zetten.
In het algemeen valt op dat de adviezen van de Commissie de korte termijn volatiliteit niet verminderen terwijl de lange termijn risico’s juist onderschat worden. Dat leidt tot een vorm van risicomanagement dat slecht past bij een lange termijn belegger zoals een pensioenfonds bij uitstek is. "Unquote.
Klik hier om het artikel te lezen in MeJudice