Woensdag 7 december 2022. Telegraaf.
Opinie.
Kijk het interview met Bais en Sabee en lees dan dit.
"Pensioenverhoging is slechts schone schijn’
(reactie van Wilma Berkhout)
De pensioenfondsen onthullen met welke percentages zij vanaf 1 januari indexeren. Michael van Bemmelen analyseert dat de fondsen rooskleuriger effecten voorspiegelen dan reëel is. „Alsof de jarenlange achterstand die pensioengerechtigden hebben opgelopen er niet is.”
„Als de inflatie maandelijks rond de 1 procent blijft, wordt 2023 een vervelende herhaling van het huidige jaar”, tempert Van Bemmelen de euforie.
„Het ABP stuurde onlangs een triomfantelijk persbericht dat ze de pensioenen op nieuwjaarsdag gaat verhogen met bijna 12 procent. ’Met deze volledige indexatie maakt het fonds zijn ambitie na lange tijd waar: pensioen dat meegroeit met de prijsstijging’. Klopt dat? Hebben ABP gepensioneerden volgend jaar geen last meer van prijsstijgingen en krijgen ze volledige indexatie?
Laten we de score voor team ABP even bijhouden. De Consumenten Prijs Index is gestegen met 43,50 procent sinds de laatste volledige indexatie in 2008. Het pensioen is gestegen met 2,68 procent sinds die tijd. Bij het ABP staat u dus 40 procent achter op de inflatie; veel andere grote fondsen, vooral verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, doen het nog rotter.
Feestdagen
Het ABP stelt op de website: ’De gemiste pensioenverhoging tot en met 1 januari 2023 blijft maximaal 19,95 procent’. Die illusie berust op een rekenfoutje, mogelijk van een hoogbetaalde imagoconsulent. De 12 procent verhoging gepland voor 1 januari helpt, maar komt te laat voor de feestdagen; die uitgaven moet u maken met een pensioen dat 40 procent omhoog moet om haar eerdere koopkracht terug te krijgen.
Betekent de komende verhoging dat we een zonnig financieel jaar tegemoet gaan? Niet als de inflatie maandelijks rond de 1 procent blijft. Dan wordt 2023 een vervelende herhaling van het huidige jaar. U begint na de 1ste met een geschatte 30 procent achterstallige indexatie voor uw koopkracht uit 2008 en iedere maand levert u nog eens 1 procent in. Hierover is de ABP-website heel duidelijk: geen verdere prijscompensatie tot tenminste januari 2024.
Enorme bonussen
Intussen is er ook goed nieuws. Ja, voor de vermogensbeheerders, zoals APG. Die delen mee in the appreciatie van het pensioenvermogen in 2021 en hebben daar enorme bonussen voor ontvangen, 40 procent meer dan in het voorgaande jaar. Dat is pas een goede ’inflatiecorrectie’!
Inderdaad was 2021 met 11,1 procent aanwas een mooi resultaat van de beleggers voor het ABP, maar na drie kwartalen laat 2022 een afname van 18 procent in het vermogen zien en daar hoeft APG geen bonus voor terug te geven.
Ook is er goed nieuws voor de ceo van APG, Annette Mosman. Kennelijk stemmen er meer vermogensbeheerders dan gepensioneerden voor de selectie van topvrouw van het jaar, zodat Mosman met de eer voor 2022 strijkt.
Achter het rookgordijn van stelselvernieuwing en rekenrentekeuzes blijft de kernvraag voor beheerders: hoe kunnen we genoeg verdienen met het huidige vermogen om deelnemers een waardevast pensioen te bieden? Dat was moeilijk in de jaren van lage inflatie, maar in de huidige markt een onmogelijke opdracht met een nominaal rendement van 2,5 procent op de tienjarige staatslening, verminderd door 14,5 procent inflatie.
Rampscenario
Funest voor de fondsen is dat het economische beleid gericht blijft op het doel de rente zo laag mogelijk te houden voor de diep in de schuld staande overheid. Lage rente en hoge overheidsuitgaven blijven inflatie aanwakkeren terwijl indexatie ver achterloopt. Een rampscenario om in het achterhoofd te houden als we elkaar straks een gelukkig nieuwjaar wensen op het moment dat de indexaties ingaan.”
 
Lees hier het artikel in de Telegraaf (helaas alleen te lezen voor mensen die een abonnement op de Telegraaf hebben)