Dinsdag 13 december 2022
Ter info. Beslisnota bij Kamerbrief Impactberekeningen Commissie Parameters 2022 door DNB en pensioenfondsen.
Maar Ron van Oss (Actuaris) (oud-Rabobank) zegt hier in begrijpbare tekst dit over:
(reactie Wilma Berkhout)
"De truc om meer te kunnen indexeren dan in het oude stelsel is heel simpel:
- Er wordt een groter deel van het vermogen belegd in zakelijke waarden.
- Theoretisch gezien levert dat op langere termijn meer rendement op
- Daardoor starten jongeren op de pensioenrichtleeftijd met een veel hoger pensioenvermogen dan thans het geval is (dat zal wel uit die berekeningen komen)
- Daardoor hebben die al extra indexatievermogen (c.q. starten direct met een hogere uitkering)
- Door ook na de pensioendatum nog een deel van het vermogen in zakelijke waarden te blijven beleggen, wordt – over langere termijn gezien op basis van de theorie - extra rendement gemaakt.
Hiermee kan ook wat extra’s geïndexeerd worden.
- Ouderen hebben niet de mogelijkheid om bij de start al extra vermogen te hebben, maar dat kan wellicht via herverdeling (er zijn minder reserves nodig, dus deel doorgeven aan ouderen) of door wat extra’s toe te zeggen vanuit solidariteitsreserve. Maar de resultaten van de berekeningen zullen daarvoor uitsluitsel moeten geven.
- Dus de truc is gewoon: we beleggen meer in zakelijke waarden, we behalen meer rendement en kunnen dus meer indexeren.
Als dat nou maar waar blijk te zijn, kunnen we inderdaad meer indexeren. Maar naar mijn mening had je dat net zo goed kunnen bereiken in het huidige stelsel, en dan hadden we – alleen al bij pensioenfondsen - 1 miljard aan kosten kunnen besparen.
- Overigens zijn er ook heel lange perioden waarin dat rendement op aandelen helemaal niet zo goed presteert. Bovendien ben ik van mening dat het juiste moment van in- en uitstappen veel belangrijker is. Maar aangezien niemand dat weet, kunnen we daar geen gebruik van maken.
- Ik ben het met Arnold eens dat minder reservevorming een eenmalige bron is, want als dat geld uitgegeven is, is het klaar. Die reserves waren er tenslotte om slechte tijden op te vangen, maar dat kan dus niet meer. Als het in de toekomst slecht gaat, gaan gewoon de pensioenen naar beneden.
Ik ben benieuwd naar de berekeningen, maar verwacht niet dat er daardoor nog iets gaat wijzigen."
 
Lees hier de Beslisnota