nieuws

Dinsdag 14 december 2022 Telegraaf.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Ja natuurlijk. De Tweede Kamer is traag. Maar ligt dit niet eerder aan een gedrocht van een wetgeving die totaal niet transparant, rete ingewikkeld en innerlijk tegenstrijdig is gemaakt door de wetgever en de echte belanghebbenden op extra miljarden van de (toekomstige) gepensioneerden, van Netspar tot de adviseurs uit de pensioensector en de pensioenindustrie. (Gepensioneerden mochten asl echte kerstkalkoenen niet meedoen.)
Alarm accountants: pensioenfile dreigt door trage Tweede Kamer
Het is nog maar de vraag of de €1500 miljard aan pensioengelden op tijd verdeeld zullen zijn over de individuele potjes van het nieuwe stelsel. Accountantskantoor BDO voorziet de komende jaren een opstopping, veroorzaakt door de eindeloos lange behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer.
Minister Schouten (Pensioenen) tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over de pensioenwet.
Een derde van alle pensioenfondsen verwacht dat de streefdatum voor het nieuwe stelsel niet wordt gehaald. Daarnaast heeft een vijfde nog niet besloten om in te varen, wat nodig is om het opgebouwde pensioen in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel. Een kwart stelt een besluit daarover zelfs uit tot 2026 of 2027.
Te optimistisch
En dan zijn er nog de cijfers die moeten kloppen. De fondsen zelf zijn daar optimistischer over dan BDO. „Data vormen de basis voor de verdeling van de pensioengelden over de persoonlijke potjes. Dat moet in één keer en goed gebeuren. Na de transitie kunnen mutaties niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd”, zegt BDO-partner Geertje Strampel.
„Er is nog genoeg te doen”, verzucht Strampel. Ze maakt zich zorgen omdat de deadline van het ingaan van de pensioenwet nog niet vaststaat. „Daardoor kan er een opstopping ontstaan bij pensioenuitvoeringsorganisaties, toezichthouders en adviseurs. Dat zet de haalbaarheid van de pensioentransitie nu al onder druk.”
’Meer vragen’
Daarnaast ziet Strampel dat de transitie door alle discussies in de Kamer vertraging oploopt. „Het nieuwe stelsel moet behalve toekomstbestendig ook meer transparant en gemakkelijker te begrijpen zijn.” Dat is nog niet gelukt, vindt ze. De nieuwe wet roept alleen maar meer vragen op. En dat helpt niet om draagvlak te krijgen bij zowel deelnemers als politici. „Je moet bijna actuaris zijn om het te begrijpen. Eigenlijk heeft deze transitie alle elementen in zich voor een perfecte storm. Maar we moeten proberen er goed doorheen te zeilen.”
Het is daarom zaak, vindt ze, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geboden over de invulling van de wetgeving. „Dan kunnen de pensioenfondsen aan de slag. Maar nu stokt het bij de Tweede Kamer.” Strampel hoopt in ieder geval dat de nieuwe pensioenwet op tijd in de Eerste Kamer komt. „En niet dat we eerst nog de verkiezingen van Provinciale Staten krijgen waardoor er een geheel nieuwe bezetting komt in de Eerste Kamer, met de kans dat die alsnog tegen stemt.”
Want dat het huidige pensioenstelsel om moet, is volgens Strampel volstrekt duidelijk. „Mensen werken niet meer veertig jaar bij een en dezelfde werkgever en het kost nu simpel gezegd te veel geld om de grote pot gevuld te houden.”
 
Lees hier het artikel in de Telegraaf (helaas alleen voor mensen met een abonnement op de Telegraaf)