NBP reactie op aannemen Wet Toekomst Pensioenen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen heeft met grote teleurstelling moeten constateren dat, ondanks de fundamentele kritiek van veel partijen, de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) op 22 december heeft aangenomen. De Eerste Kamer start haar beraadslagingen over deze wet begin 2023.

Het is nu aan de Eerste Kamer om deze fundamenteel slechte wet niet door te laten gaan. De nieuwe pensioenwet gaat grote gevolgen krijgen voor heel veel Nederlanders, actieve werknemers en gepensioneerden. Dat beseffen veel mensen nog niet. Als de wet ook door de Eerste Kamer komt, met de opstelling van PvdA en GroenLinks is die kans erg groot, krijgen de pensioenfondsen tussen 1 juli 2023 en 31 december 2026 de tijd om het oude stelsel over te zetten naar de nieuwe pensioenregeling.

Lees hier het hele document