20221230 marktwering KBO Brabant
Marktwerking
Individuele potjes maar nog steeds verplichte deelname in een bepaald pensioenfonds? Het gemor over de grote verplichtstelling begint al. Straks smeken de deelnemers en gepensioneerden vanzelf om marktwerking en dat lijkt het ware doel van deze hele pensioenstelselherziening: het opheffen van ons laatste coöperatieve stelsel ten gunste van commerciële verzekeraars.
Jarenlang hebben kabinetten doelbewust ingezet op het ondermijnen van het huidige stelsel. Met cirkelredeneringen, netwerkcorruptie, chantage, politieke koehandel, drammen, manipulatie, misleiding en uitroken.
Cirkelredenering: vasthouden aan een rigide rekenrente om vervolgens te betogen dat het huidige systeem niet meer houdbaar is omdat er al 14 jaar niet geïndexeerd mag worden ondanks mooie beleggingsresultaten.
Netwerkcorruptie: een gezamenlijke tunnelvisie, ontwikkeld in een pensioendenktank waar wetenschappers, ministeries, toezichthouders, sociale partners, commerciële verzekeraars en investeerders deel van uitmaken.
Chantage: het nu wél toestaan van indexatie, ondanks beursverliezen, mits pensioenfondsen beloven over te gaan naar het nieuwe stelsel.
Politieke koehandel: dealen met GroenLinks en PvdA in ruil voor hun steun voor de nieuwe, door deskundigen zwaar bekritiseerde Wet toekomst pensioenen.
Drammen: de Wtp nog voor het kerstreces door de Tweede Kamer drammen en daarna door de Eerste Kamer. Als het aan het kabinet ligt nog voor de provinciale verkiezingen die een politieke aardverschuiving teweeg lijken te gaan brengen.
Manipulatie: maak jongeren wijs dat ouderen hun pensioen opeten; beloof ze individuele potjes; beloof jong en oud dat iedereen erop vooruit gaat in het nieuwe stelsel.
Misleiding: geef geen doorrekeningen aan de Tweede Kamer; geef ze wel maar onvolledig; geef ze te laat; geef ze eerst aan Volkskrant voor gunstige pers op de dag des oordeels en dan pas aan de beoordelaars (de Tweede Kamer); geef verkeerde antwoorden; weiger onafhankelijke doorrekening.
Uitroken: degenen die zich nu vooral verzetten tegen het pensioenbeleid zoals dat al sinds 2007 wordt gevoerd en vanaf 2027 gevoerd gaat worden in Nederland zijn gepensioneerden. Die zijn er straks niet meer en de nieuwe gepensioneerden worden dan geconfronteerd met een slechter pensioen dan hun voorgangers hadden. Alsdan zal vanzelf de roep om verdere liberalisering ontstaan. Verzekeraars moeten nog even geduld hebben. Het spel Stratego is gespeeld en de markt heeft gewonnen. Alweer!
(We zochten en vonden op internet een passend plaatje bij dit berichtje. We lenen het even van FNV. Oh ironie.)