Zaterdag 7 januari 2023 Follo The Money.
Caspar Rouffaer.
‘Het is gek dat deelnemers geen serieuze mogelijkheid krijgen zich te verzetten tegen de aantasting die invaren kan veroorzaken’
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Ook de ervaren pensioenadvocaat Anton van Leeuwen heeft zijn bedenkingen. Hij trad op als deskundige in een hoorzitting van de Tweede Kamer en wijst er
tegenover Follow the Money op dat bestaande aanspraken volgens de huidige pensioenwet in feite onaantastbaar zijn. ‘Het is dan gek dat onder de nieuwe pensioenwet rechthebbenden op pensioenaanspraken niet serieus de mogelijkheid krijgen zich te verzetten tegen de aantasting die invaren kan veroorzaken.’
Kamerlid Pieter Omtzigt bij de stemming over de nieuwe wet
Kamerlid Pieter Omtzigt bij de stemming over de nieuwe wet © ANP, Robin Utrecht
Behalve het buiten werking stellen van het individuele bezwaarrecht ontneemt het kabinet deelnemers nog een rechtsmiddel: de gang naar de bestuursrechter. Voorafgaand aan het invaren van pensioenaanspraken heeft een pensioenfonds instemming nodig van De Nederlandsche Bank (DNB). Om te voorkomen dat deelnemers een zogeheten instemmingsbesluit van DNB kunnen aanvechten bij de bestuursrechter heeft het kabinet ook die route afgesloten.
‘Het lijkt wel of de wetgever wil bewerkstelligen dat pensioenfondsen zo min mogelijk last hebben van deelnemers,’ zegt Anton van Leeuwen. ‘Deelnemers moeten die instemming juist kunnen voorleggen aan de bestuursrechter. Dan kan die beoordelen of DNB terecht heeft geoordeeld dat invaren evenwichtig is. Dat is des te belangrijker nu het individuele bezwaarrecht is geschrapt.’
Als mensen niet willen invaren, of het niet eens zijn met de hoogte van hun individuele potje, resteert de gang naar de civiele rechter. ‘Dat is een weg die om tal van redenen slecht begaanbaar is,’ oordeelt Van Leeuwen. Hij denkt dat een individu weinig kans maakt in een omvangrijke civiele procedure tegen een groot pensioenfonds, als hij die al kan betalen. ‘En ik zie een civiele rechter, die geen ervaring heeft in het bestuursrecht, ook niet snel een instemming van DNB terugfluiten. Het is teleurstellend dat in de Tweede Kamer geen oog is voor deze problemen.’" Unquote.