Donderdag 2 februari 2023 AON.
Pensioenfondsen houden dekkingsgraad vast.
"Swaprente gedaald, verplichtingen gestegen
 
(reactie Wilma Berkhout)
De rente daalde in januari. Per saldo daalde in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld 19 basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun
toekomstige verplichtingen berekenen, kwam uit op 0,9%. DOOR DE RENTEDALING NAM DE WAARDE VAN DE VERPLICHTINGEN TOE MET BIJNA 4%.
Hierbij is rekening gehouden met de aanpassing van de UFR-methode per 1 januari 2023.
Dekkingsgraden – de stand van zaken
De dekkingsgraden staan er begin van dit jaar een stuk beter voor dan een jaar geleden èn dan jaren het geval was. “Toch maakt één zwaluw nog geen zomer”, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth Solutions Nederland. “DE VOLATILITEIT VAN DE RENTE IS HET GROOTSTE RISICO. DE RENTE KAN ZOMAAR WEER DALEN OF NOG MEER STIJGEN EN DAARMEE DE DEKKINGSGRAAD.” We weten dat de Europese Centrale Bank de economie graag ziet afkoelen. De Europese Centrale Bank heeft als doelstelling de inflatie naar beneden te brengen en neemt bewust het risico dat haar beleid ervoor zorgt dat de economie gaat afkoelen.
Voorbereiding Wtp
NU HET VRIJWEL ZEKER LIJKT DAT DE WTP DOORGANG VINDT, MOETEN DE PENSIOENFONDSEN METERS MAKEN. De ingangsdatum van het wetsvoorstel is weliswaar opgeschoven naar 1 juli 2023, maar de uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 en de tussentijdse mijlpalen blijven in tact. Dat betekent dat er 1 juli 2024 in concept overeenstemming moet zijn tussen de sociale partners over de contractkeuze, het invaren en de compensatie. “Sociale partners en pensioenfondsen moeten flink aan de bak, als ze dat niet al zijn”, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth Solutions Nederland. “ER IS VEEL TE DOEN. VERGIS JE NIET IN DE HOEVEELHEID WERK. DIT IS EEN ENORME VERANDERING EN RESOURCES ZIJN BEPERKT.” Ook het invaarproces en de hele implementatie zullen de nodige doorlooptijd kosten. Als je te laat begint loop je het risico er niet op tijd met elkaar uit te zijn of geen aanspraak meer te kunnen maken op bijvoorbeeld capaciteit bij de uitvoerders. “Neem iedereen daarom goed en tijdig mee in het proces. Goed inzicht hebben is belangrijk om alle keuzes te kunnen maken.”
Buffers nodig
VOOR WAT BETREFT DE INDEXATIES HEBBEN DE PENSIOENFONDSEN DE GRENZEN OPGEZOCHT IN 2022, DUS WE VERWACHTEN VOOR DIT JAAR GEEN TWEECIJFERIGE INDEXATIECIJFERS. Daarnaast zal er geld nodig zijn voor de afschaffing van de doorsneepremie. Momenteel betalen ouderen en jongeren evenveel voor hun pensioen. Achter de schermen wordt de premie herverdeeld, want pensioen voor ouderen is duurder dan voor jongeren. In het nieuwe stelsel wordt er voor iedereen evenveel toegezegd, maar dit gaat nu rechtstreeks naar de eigen pensioenpotjes. Dat betekent dat de deelnemers die jaren betaald hebben voor de ouderen en inmiddels 45 jaar of ouder zijn, nu minder pensioen kunnen gaan opbouwen. Er is namelijk geen aanvulling meer vanuit de jongeren. DEZE MIDDENGROEP MOET GECOMPENSEERD WORDEN. “DOOR DE GESTEGEN RENTE IS DE BENODIGDE COMPENSATIELAST GESTEGEN”, ZEGT DRIESSEN. “DIT IS IETS WAAR SOCIALE PARTNERS EN PENSIOENFONDSEN GOED REKENING MEE MOETEN HOUDEN. DE OVERGANG MOET VOOR ALLE DEELNEMERS EVENWICHTIG UITPAKKEN EN NU ER EXTRA GELD IS UITGEGEVEN AAN INDEXATIES IS DIT WEL EEN ZORG.. Dit betreft een groep die je weinig of niet hoort in de media of het politieke debat. Wij adviseren pensioenfondsen om in ieder geval een deel van de buffers die er nu zijn achter de hand te houden voor deze problematiek”.
Communicatie is broodnodig
NA DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING IS DE WTP INGEWIKKELD GEWORDEN, EEN STUK INGEWIKKELDER DAN AANVANKELIJK BEOOGD. “HET PENSIOENBEWUSTZIJN IS VEELAL LAAG EN MET DE OMZETTING NAAR PERSOONLIJKE POTJES IS HET GEVAAR DAT VEEL DEELNEMERS NIET GOED BEGRIJPEN WAT ER GEBEURT.
Daarbij komt dat deelnemers ook bepaalde keuzes dienen te maken zoals een eenmalige uitkering, moment van ingang pensioen en uitruil van nabestaandenpensioen. De invoering van de keuze voor een bedrag ineens is wederom uitgesteld, vooralsnog tot 1 januari 2024. Juist de keuzebegeleiding is hier een punt van aandacht. Een bedrag ineens kan forse impact hebben op bijvoorbeeld toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, maar ook op het latere pensioen. Er wordt daarom gedacht aan een centraal informatiepunt. Ook is het de bedoeling dat er een tool komt vanuit het Nibud waarmee deelnemers zelf hun persoonlijke situatie inzichtelijk kunnen maken. Dit sluit aan bij ons advies om veel aandacht te besteden aan communicatie. “Wij willen zelfs nog een stap verder gaan en pleiten ervoor dat iedere deelnemer en werknemer het recht heeft op een persoonlijk pensioengesprek om goed voorgelicht te worden over de verandering naar de nieuwe situatie en de te maken keuzes en de gevolgen daarvan”, zegt Driessen.
 
Lees hier het artikel op de website van Aon