nieuws

Vrijdag 17 februari 2023
Hans van Meerten legt uit wat de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 februari 2023 betekent. Het ging in de zaak over Aegon Optas over de informatieplicht door DNB aan de polishouders.
Toezichthouder DNB moet ervoor zorgen dat deelnemers persoonlijk en deugdelijk geïnformeerd worden bij een overgang van rechten en plichten. Zo luidt het vonnis. Dit vonnis kan voor pensioenuitvoerders maar ook voor de nieuwe pensioenwet, grote gevolgen hebben.
In deze casus deed DNB dat niet.
In bijgaande stuk (vrij te lezen) maakt Hans van Meerten dit duidelijk.