Zaterdag 18 februari 2023. Follow The Money.
DNB verliest zijn gezag. Schandalig gedrag.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quotes:
"Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de rechterlijke uitspraken precies zijn en of DNB in hoger beroep gaat. De fusie is sinds 1 april 2019 een feit, maar de rechter slaat daar nu, bijna vier jaar later, de bodem onder vandaan. Het is echter de vraag of de fusie herroepen kan worden."
"Precies die route naar de bestuursrechter wordt in de nieuwe pensioenwet geblokkeerd, zo waarschuwde Van Leeuwen al eerder op Follow the Money. Voor het ‘invaren’ van bestaande pensioenaanspraken heeft een pensioenfonds in de toekomst instemming nodig van DNB. En alleen het pensioenfonds kan bezwaar maken tegen een DNB-besluit, niet de individuele polishouder.
DNB betrok eerder de opmerkelijke stelling dat polishouders bij de fusie ‘geen belanghebbenden’ zouden zijn
Van Leeuwen: ‘Het lijkt wel of de wetgever wil bewerkstelligen dat pensioenfondsen zo min mogelijk last hebben van deelnemers. Deelnemers moeten die instemming juist kunnen voorleggen aan de bestuursrechter. Dan kan die beoordelen of DNB terecht heeft geoordeeld dat invaren evenwichtig is. Dat is des te belangrijker nu [in de nieuwe pensioenwet] het individuele bezwaarrecht is geschrapt.’
De aanleiding voor het kabinet om de wet op dit punt aan te passen, was juist weer een andere rechterlijke uitspraak over DNB’s optreden in de fusie tussen Aegon en Optas.
DNB had eerder de opmerkelijke stelling betrokken dat de polishouders van Optas ‘geen belanghebbenden’ zouden zijn bij DNB's instemming met de fusie van Aegon en Optas. Maar in december 2021 maakte het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) daar korte metten mee: de polishouders zijn wel degelijk belanghebbenden.
"Door deze uitspraak zag het kabinet kennelijk een situatie opdoemen die in de toekomst moest worden voorkomen: dat individuele deelnemers van pensioenfondsen bij de bestuursrechter bezwaar maken nadat DNB akkoord is gegaan met het invaren van hun pensioenaanspraken. Die route blokkeert het kabinet dus in de nieuwe pensioenwet."
 
Lees hier het artikel op de website van Follow the Money