Maandag 20 februari 2023 Volkskrant
Column van Martin Sommer afgelopen weekend:
"Na de stikstofcrisis nu in dit theater: de vleermuiscrisis."
 
(reactie Wilma Berkhout)
Heel scherp weer.
Over de absurde uitkomsten van modellen, die "heilig zijn" als ze zijn gevalideerd (aldus minister Van der Wal bij Sven op 1).
Sommers zegt het dat het, nadat de Raad van State in de toeslagenaffaire erkende dat regelfetisjisme naar de duivel leidt, tijd is voor een nieuwe geruchtmakende uitspraak.
Ik ken wel een dossier: BIJ DE PENSIOENEN: De PW 2007 en de Wtp!!!
Quote 1:
"25 miljard aan een aap zijn kont verkeken, zou mijn schoonvader zaliger zeggen. Dat zijn maar modellen van Financiën, zei de minister, waarop Sven riposteerde dat zijzelf óók op basis van modellen vaststelt hoeveel stikstof er rondwaart. Maar zij had ‘gevalideerde modellen’, aldus Van der Wal, en het RIVM moest de modellen van Financiën nog beoordelen. Zo kreeg de luisteraar een flard mee van het technocratisch universum van het landsbestuur, waarin meten almaar geen weten wil worden. En de beker aan absurditeiten is nog lang niet leeg."Unquote.
Slotquote:
"Tot dan toe hadden ze strikt de regel gevolgd, waardoor ouders voor de geringste vergissing in het ongeluk werden gestort. Na de draai beriep de Raad zich op het beginsel van evenredigheid: een maatregel moet in verhouding staan tot het beoogde doel. Meer ruimte voor maatwerk, heette het netjes. In wezen erkende de Raad dat regelfetisjisme naar de duivel leidt. Tijd voor een nieuwe geruchtmakende uitspraak."Unquote.
 
Lees hier het artikel in de Volkskrant