Nederland heeft de Europese pensioenrichtlijn verkeerd geïmplementeerd in de Pensioenwet 2007 door voor alle pensioenfondsen een eigen vermogen voor te schrijven naast technische voorzieningen. De Staat moet dat herstellen en compensatie bieden voor de indexatieschade die hierdoor is opgetreden bij de deelnemers. Dat eisen KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud in een procedure waarvoor in cassatie op 30 juni a.s. een mondeling pleidooi zal worden gehouden bij de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, om dit te laten uitmaken na jaren van procederen.