drs. AC Eijgenraam voorzitter ROL Pensioenfondsen

Geachte Senator,

Afgelopen 22 en 23 mei heeft u gedebatteerd over de Wet Toekomst Pensioenen. In de periode hiervoor zijn er al veel fouten in deze wet blootgelegd door onder andere economen, juristen, pensioenspecialisten, Het College voor de Rechten van de Mens en ouderenorganisaties die honderdduizenden leden vertegenwoordigen. Deze personen en organisaties zeggen allemaal: ‘doe het niet’. Veel van deze problemen zijn ook tijdens uw debat aan de orde gekomen zonder dat hiervoor een oplossing is voorgesteld door de minister.

Ik wijs u nadrukkelijk naar het artikel vorige week in Pensioen & Praktijk van actuaris Arno Eijgenraam (ex DNB). Ik heb het bijgevoegd. Hij zegt terecht dat er geen énkele economisch betekenis toekomt aan het renterisico (Pensioenwet 2007) en bij de Wet toekomst pensioenen ook nog eens het beursrisico binnen een jaar, bij pensioenfondsen en dus hun deelnemers en pensioengerechtigden te leggen. Dat is slechts een boekhoudkundig risico. Een fictie dus. Het schizofrene is dat het kabinet het langjarig rendement van 6,17 % in box 3 wél als fictie beleggers in box 3 oplegt. Dat gaat de Hoge Raad trouwens opnieuw onjuist oordelen. Het gaat immers om het werkelijk rendement (bij het Kerstarrest ging het ook over beleggingen bij de belastingplichtigen.). Maar dit langjarig rendement hoort bij het kunnen rekenen met een verwacht prudent rendement voor premie en verplichtingen bij de pensioenfondsen in het kader van het begrotingperspectief. Zie ook de dwingende IORP regels, artikel 15 lid 4 (IORP I) en artikel 13 lid 4 (IORP II). Nederland had die wel in artikel 9a van de Pensioen en Spaarfondsen Wet geïmplementeerd in de vorm van artikel 9a , maar die op 1 januari 2007 weer ingetrokken zonder dit te melden aan Europese Commissie.

(reactie Wilma Berkhout)
Ik schrik er van dat een wet met zoveel fouten en onzekerheden op 30 mei toch in stemming komt. Ik vind het onacceptabel dat er zulke onverantwoorde risico’s worden genomen met mijn oudedagsvoorziening en die van alle werkenden, jong en oud. Een pensioen dat wij bovendien zelf hebben opgebouwd met onze eigen inleg. Een pensioen waarvan ik juist wil weten waar ik op kan rekenen, een onzeker pensioen is dus geen verbetering.
Gezien alle problemen met deze wet, de onzekerheid die gaat ontstaan over de hoogte van ons pensioen, en de extra kosten die er nog bij komen zoals de 60 tot 100 miljard euro compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek maken dat deze wet er niet moet komen. Ik roep u daarom met klem op om tijdens de stemming niet voor de Wet Toekomst Pensioenen te stemmen; doe het niet.
Ik reken er op dat u ons niet in de kou zal laten staan en geen onverantwoorde risico’s zal nemen met ons pensioen.
 
Lees hier het artikel op de website van ROL Pensioenen