Vrijdag 18 augustus 2023 Pensioenfeiten.nl.Nieuwe column van Rob de Brouwer.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Er wordt wel eens geklaagd dat de mensen in het land weinig vertrouwen meer hebben in hun regering. Dit beleid getuigt daarentegen van een totaal gebrek aan vertrouwen in de pensioenfondsen. Ook in het nieuwe stelsel worden regeltjes en protocollen van bovenaf opgelegd waardoor bestuurders van pensioenfondsen slechts bij het kruisje mogen tekenen.
Een ander mooi voorbeeld hiervan is de keuze voor een projectierendement. Volgens de Wtp mag een pensioenfonds voor de berekening van de uitkeringen uit de persoonlijke potjes van pensioengerechtigden een keuze maken voor een projectierendement. Die keuze is wel beperkt. Uitgangspunt is de risicovrije rente (daar heb je hem weer!) en die mag dan worden verhoogd met een rendementspercentage op zakelijke waarden volgens de adviezen van de Commissie Parameters waarbij er overigens van uit moet worden gegaan dat maximaal 35% van het vermogen in zakelijke waarden wordt belegd. Dan kan de rekenrente voor de uitkeringen een beetje hoger worden dan de risicovrije rente en daarmee stijgt dan ook de uitkering zelf. Maar let op: als gekozen wordt voor een collectieve uitkeringsfase waarbij alle gepensioneerden in een cohort zitten en gelijk worden behandeld mag het projectierendement niet hoger zijn dan de risicovrije rente. Waarom niet? Omdat bij een dergelijke aanpak er een herverdeling kan plaatsvinden tussen de deelnemers in die collectieve uitkeringsfase. Het mag niet zo zijn dat een jongere gepensioneerde iets inlevert van zijn mogelijke uitkering ten gunste van de oudere gepensioneerde. Kort gezegd: de wetgever verbiedt solidariteit. Dat staat toch een beetje potsierlijk als je weet dat het betreffende contract “het solidaire contract” wordt genoemd. Bij het niet-solidaire contract dat “het flexibele contract” wordt genoemd is een hogere rekenrente bij een collectieve uitkeringsfase dan weer wél toegestaan. Kunt u het nog volgen?" Unquote.
 
Lees hier het artikel op de website van Pensioenfeiten