Zaterdag 19 augustus 2023 2023 Wynia's Week
Eduard Bomhoff.
Bomhoff over Saffier, het rekenprogramna van CPB.

(reactie Wilma Berkhout)
Bomhof fileert de beperktheid van het rekenmodel.
Voor mij plaatst het terecht kantkeningen bij het artikel in NRC deze week dat politieke partijen als SP, BBB en mogelijk Omtzigt hun programma' niet laten doorrekenigen. Omdat ik diep in het onderzoek naar pensioenen via de stichting Pensioenonderzoek zit, weet ik dat de opmerkingen van Eduard Bomhoff kloppen: eenzijdig, betaald en dus eenzijdig gemanipuleerd door DNB onderzoek. Het Palmnet onderzoek van DNB uit 2004 dat liet zien wat het effect van de gekozen rekenrente voor de Pensioenwet 2007 op onze pensioenen zou zijn, kreeg achteraf gelijk en was zeer voorspellend, maar zo zei een van de mede auteurs, Arjen Siegmann, in de zomer van 2022 in Zwarte Zwanen deel 8 van Cees Grimbergen, dat verdween nou net in de onderste la. Dat mocht niet bekend worden. Er wordt een fout model gehanteerd met de risicovrije rente en dat bleek ook wel, want de rest over het koopkrachtverlies van uw pensioen en de "oplossing" via de Wtp met wisselende uitkeringen op beurs en met renterisico is bekend.
De Wtp is voor het verdienmodel van machtigen prima, maar niet voor de koopkracht van uw pensioen.
Als Saffier net zo werkt........
 
Lees hier het artikel op de website van Wynia's Week