Maandag 21 augustus 2023 MeJudice.
Arnout Boot en Jan van Zijl.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"In een eerdere analyse in de NRC (zie NRC d.d. 13 juni 2023, De Kamer moet nu optreden.., pagina 18) hebben wij gewezen op de in onze ogen te verwachten problemen
bij de uitvoering. Onderstaand nemen we die analyse over, en werken die uit waar nodig. Een belangrijke constatering in ons NRC-verhaal is dat wij vrezen dat de hervorming nu al ontspoord is. En het parlement zien wij daar als hoofdverantwoordelijke voor. Een grote hervorming vergt een goede organisatie van de uitvoering. En hier moet het parlement (de Tweede Kamer dus) geleerd hebben van het verleden. Maar zij lijkt weer te zijn overgegaan tot de orde van de dag. Wij verwachten grote uitvoeringsproblemen die via maatschappelijke onvrede de Tweede Kamer achteraf zullen bereiken. De Tweede Kamer loopt dan achter de feiten aan, en mogelijk eindigt dit in een parlementaire enquête."Unquote.

 

Lees hier het artikel op de website van MeJudice