Dinsdag 22 augustus 2023 Aart Marchal.

Over u, zonder u en van uw geld.

Dat is duidelijk nu.

Een groot schandaal is ook de houding van ABP die pas aan het Hoorrecht wil toekomen als alles in kannen en kruiken en de vereniging van gepensioneerden iets mag zeggen. Ik denk dan dat het bestuur van ABP ook nog de handen voor de oren houdt. Met andere woorden de gepensioneerde wordt openlijk keihard genegeerd. Hij is slechts de kalkoen op de kerstdis.

Overigens hebben wij als Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen ook wèl serieuze opzet van het hoorrecht ontvangen van andere kleine pensioenfondsen.

Bij het fonds van het overheidspersoneel, het ABP ( het grootste) in ons land en waar de overheid en de politiek (bijv. Rosenmöller) hoogst waarschijnlijk de boel naar hun believen (niet in het belang van deelnemers gepensioneerden) manipuleren is dat dus een aanfluiting.

Dat alleen is al een grof schandaal en een voorbeeld dat de politiek steeds minder vertrouwen krijgt. Ik weet dat onze VO- leden hun stinkende best doen en door een muur van onwil ( waaronder helaas FNV) moeten breken.

Ik hoop dat de partij Nieuw Sociaal Contract met BBB en anderen hier een verschil kan maken, want de Wtp is en wordt van een rokende puinhoop een giga uitslaande brand.

Zie hier de brief