Woensdag 30 augustus 2023 Jan-Willem van Dijk publiceert op Twitter (X) een merkwaardig bericht van het pensioenfonds vppr de zorg: PFZW.
"Op de site van PFZW: bij het invaren wordt uitgegaan van de voorlopige actuele dekkingsgraad van 30 september 2022 van 115,7% (toekomstige UFR-verlagingen zijn buiten beschouwing gelaten). Wat gaat een hogere actuele dekkingsgraad hieraan veranderen? PFZW invaren per 1 jan. 2026."
 
Lees hier de Tweet