nieuws

Dinsdag 17 oktober 2023 Telegraaf.
Indexatie pensioenen mogelijk in ijskast gezet: ’Fondsen voorzichtig om overgang naar nieuw stelsel’
„Mooie dekkingsgraden”, concludeert Ronald Doornbos, partner bij PwC. „Zeker als je het vergelijkt met een paar jaar geleden, toen fondsen er een stuk slechter voor stonden.” Een vlugge blik op de cijfers van Nederlandse pensioenreuzen doet inderdaad vermoeden dat zij er prima voor staan. Hun dekkingsgraad – die aangeeft of er voldoende geld is om huidige en toekomstige pensioenen uit te keren – ligt veelal boven de 110%. Toch is het nog maar de vraag of pensioenen de komende jaren flink worden verhoogd (geïndexeerd, in pensioenjargon).

(reactie Wilma Berkhout)
Voorzichtigheid
Pensioenfondsen wacht namelijk een flinke operatie: de overgang op een nieuw stelsel. Daarbij gaan veel fondsen een grote hoop geld verdelen onder individuele pensioenpotjes van deelnemers. Invaren, heet dat. Om te mogen invaren, moet er minimaal een dekkingsgraad van 90% zijn. „Ze zijn daarom waarschijnlijk voorzichtig met indexeren, omdat daardoor de dekkingsgraad daalt”, zegt Hans van Meerten, advocaat bij GMW. Een woordvoerder van pensioenfonds Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) geeft aan dat dit ’zeker leeft’ bij pensioenfondsen. „Kwalijk voor deelnemers”, vindt Van Meerten. Zij horen al jaren allerlei redenen om niet te indexeren.”
Daar komt nog bij dat pensioenfondsen die overgaan op het nieuwe stelsel, de pensioenen tegenwoordig zelfs bij een dekkingsgraad van 105% mogen verhogen (indexeren, in pensioenjargon). In het verleden was daarvoor een dekkingsgraad van minimaal 110% nodig. Toch is er een andere reden waarom indexatie niet reëel is: inflatie. Of eigenlijk het gebrek eraan, zegt Ronald Doornbos. „Een voorwaarde voor het mogen indexeren, is dat er sprake is van inflatie. Veel pensioenfondsen kijken daarvoor naar de periode van begin oktober in 2022 tot begin oktober in 2023. In die periode is op papier nog geen sprake van inflatie. Misschien zelfs wel van een heel lichte deflatie.”
Toch is verhogen wel mogelijk. Dat zegt Corine Reedijk, pensioenexpert bij Aon. „Fondsen mogen ’gemiste’ indexatie uit vorige jaren namelijk inhalen. In 2022 was de inflatie bijvoorbeeld torenhoog, maar dat werd door de meeste fondsen niet volledig gecompenseerd. Zij mogen dat met terugwerkende kracht alsnog doen.” Reedijk verwacht dat een aantal fondsen met dat idee speelt. „De dekkingsgraden zijn ernaar, dus sommige fondsen willen zeker een gebaar maken naar deelnemers.”
 
Oneerlijk
Ronald Doornbos verwacht wel dat het hierbij om fondsen met ’heel hoge dekkingsgraden’ gaat, terwijl Hans van Meerten ’geen signalen ziet dat grote fondsen hiertoe besluiten’. Overigens mogen pensioenfondsen deze ’inhaalindexatie’ alleen toepassen voor werknemers die in dienst waren in het jaar waarvoor er alsnog wordt geïndexeerd. Een inhaalindexatie is daarom al snel oneerlijk, denkt Reedijk. „Er zijn zoveel jaren waarin er niet geïndexeerd is, maar je kunt nooit alle jaren goedmaken of alle groepen tegemoetkomen.”
De dekkingsgraad gaat bij de overgang naar een nieuw stelsel nog een belangrijke rol spelen, zegt Ronald Doornbos. „Een fonds met een dekkingsgraad van 125% zal daarvan 100% toekennen aan huidige en toekomstige uitkeringen. Daarna moeten er wat verplichte buffers gevuld worden. En kan er een compensatiedepot worden vastgesteld voor mensen die nadeel hebben van de overgang. Wat dan overblijft, kan verdeeld worden onder de deelnemers.” Zo’n verdeling levert sowieso gedoe op, zegt Corine Reedijk: „als de dekkingsgraden zo hoog blijven is het fijn dat er wat te verdelen valt, maar dat gaat wel tot ruzie leiden. Want hoe zorg je ervoor dat die verdeling voor alle groepen eerlijk."
Dit was het artikel.
De deskundigen die tegen de Wtp zijn, hebben het voorspeeld. Nooit meer indexatie voor gepensioeneerden van nu en de nabije toekomst, zij worden uitgekleed en bestolen. En voor de jongere werknemers? Één groot bloedbad. De beleggers (bonussen), de overheid (triple AAA, en goedkope leenbank, voor klimaatdoelen en andere hobby" s van Rosemoller en vrienden) voor de Zuidas consultants, voor de FNV baantjes, voor de bestuurdersbaantjes, kortom wel miljarden voor hen.
De pensioenen van de ( toekosmtige) gepensioneerden zijn volstrekte en hinderlijke bijzaak. Daar heb je dan een werkleven lang eenndag in de week salaris voor opzij gezet.
Tuur Elzinga liegt.
 
Lees hier het artikel in de Telegraaf