Drs. AC Eijgenraam:
Mijn artikel in De Actuaris van maart 2015, De kortzichtigheid van FTK en Solvency II sloot af met de conclusie: FTK en Solvency II zijn misschien prima stelsels, men moet ze alleen niet op pensioenen en verzekeringen toepassen. Inmiddels ben ik in die mening gesterkt. Ik neem u graag mee in mijn analyse.
 
Klik hier voor het rapport Van Drs. AC Eijgenraam