Koepel Gepensioneerden

Kamer scherp op hoorrecht
Hoewel er in het onlangs afgesloten Hoofdlijnenakkoord niets te vinden is over pensioen, vinden er in de Tweede Kamer natuurlijk nog wel gewoon debatten over plaats. Afgelopen week nog. In de vorm van een zogenaamd ‘twee minutendebat’. Dat is een (de naam zegt het al) kort debat dat volgt op een eerder uitgebreid debat waarin Kamerleden moties kunnen indienen. Daarmee kunnen ze de bewindspersoon in kwestie (in dit geval pensioenminister Carola Schouten) met een boodschap op pad sturen.
Veelzeggend is misschien dat maar zes Kamerleden aan dat korte debat deelnamen, hoopvol daarentegen dat de meesten daarvan ook aandacht besteedden aan het hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden. Dat leidde uiteindelijk tot twee moties, waarvan er een het predikaat ‘oordeel Kamer’ van de minister meekreeg. Dat betekent dat de minister geen bezwaar heeft tegen het uitvoeren van de desbetreffende motie en er de meerwaarde van inziet. Die motie was afkomstig van CDA-woordvoerder Inge van Dijk, die zich al eerder sterk maakte voor een goede invulling van het hoorrecht. Deze keer vroeg ze de minister om in het kader van de eerder afgesproken evaluatie van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel uitdrukkelijk ook in te gaan op de ervaringen met het hoorrecht en de Kamer daarover voor 1 juli aanstaande te informeren. Die ervaringen zijn immers zeker niet overal positief. Zo zakten sociale partners bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, onlangs door de bodem als het gaat om het serieus nemen van de stem van gepensioneerden. Het laatste woord is daar (zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten) nog niet over gezegd.
 
Voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens is op zich blij met de aandacht van de politiek voor het reilen en zeilen rondom het hoorrecht, maar maakt zich ook zorgen: ‘Alle aandacht is goed, zo wordt er binnenkort ook een rondetafelgesprek in de Kamer georganiseerd dat ook over het hoorrecht gaat, maar het dreigt wel een beetje mosterd na de maaltijd te worden. Hoewel inmiddels het ene na het andere pensioenfonds vertraging in de overstap naar een nieuwe regeling aankondigt, rijdt de trein wel gewoon door. En wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met de belangen van gepensioneerden. Je kunt voorspellen dat dat tot gedoe gaat leiden.’
 
Weinig aandacht (te weinig naar de zin van de Koepel Gepensioneerden) werd in het debat besteed aan de vraag of pensioenen met de nieuwe wet echt een stuk koopkrachtiger worden, toch de voornaamste belofte. Kerstens: ‘Wat we tot nu toe voorbij zien komen stemt niet altijd vrolijk. Soms laten vakbonden en werkgevers zich in hun plannen nauwelijks over koopkracht uit, soms spreken ze wel een ambitie uit maar laten ze niet zien hoe die waargemaakt moet worden. En dat moet natuurlijk wel. Overigens heeft het feit dat we als Koepel steeds blijven hameren op die koopkracht er wel toe geleid dat tijdens het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer volgende maand organiseert naast het hoorrecht ook het al dan niet koopkrachtiger worden van de pensioenen uitgebreid aan de orde komt.’
Een aantal fragmenten uit het Tweeminutendebat kunt u bekijken op: https://youtu.be/kg1wBiKemRQ