Koepel Gepensioneerden legt bal bij politiek
Nadat de Koepel Gepensioneerden daar eerder op had aangedrongen, organiseerde de zogenaamde Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (waarvan alle pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer deel uitmaken) afgelopen week een rondetafelgesprek. Onderwerpen waren het hoorrecht, de koopkracht van pensioenen onder de nieuwe Pensioenwet en de communicatie richting deelnemers en gepensioneerden. Drie onderwerpen waarover de Kamer zich zorgen maakt. En de Koepel Gepensioneerden ook.
 

Voor het eerste onderwerp (het hoorrecht) was Koepelvoorzitter John Kerstens uitgenodigd. Het zijn immers de lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden die op heel veel plekken het hoorrecht uitoefenen en zo de stem van gepensioneerden vertolken bij de overgang naar nieuwe pensioenregelingen. Kerstens herinnerde de Kamerleden eraan dat het de wetgever is geweest die het hoorrecht in de wet heeft opgenomen om zo ‘de belangen van gepensioneerden (bij die overgang) te borgen.’ Als tegenwicht voor het schrappen van het individueel bezwaarrecht èn omdat hun belangen door vakbonden onvoldoende worden meegewogen, aldus de Memorie van Toelichting op de nieuwe Pensioenwet. Volgens Kerstens ligt het dan op de weg van diezelfde wetgever om actie te ondernemen als het borgen van de belangen van gepensioneerden door het hoorrecht niet wordt waargemaakt, omdat sociale partners dat hoorrecht en dus de belangen van gepensioneerden niet serieus nemen. Want dat is namelijk, uitzonderingen daargelaten, het geval. Diverse oproepen van Kamer en minister richting sociale partners hebben nauwelijks effect gehad.

Kerstens: ‘Als je als Kamer constateert dat met het hoorrecht de belangen van gepensioneerden onvoldoende worden geborgd terwijl dat nou net de reden is dat je het in de wet zette, dan kun je het niet bij die constatering laten. Dan zul je iets moeten doen. Anders wordt het een variant op “Ze hieven het glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was”. Dat kan natuurlijk niet.’

De voorzitter van de Koepel Gepensioneerden deed een aantal concrete voorstellen om dat te voorkómen. Uitgangspunt daarbij is dat het hoorrecht en dus de belangen van gepensioneerden alleen maar door vakbonden en werkgevers serieus worden genomen als dat niet doen consequenties heeft voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Daarom hield Kerstens een pleidooi voor het door alle partijen die verderop in die overgang een rol hebben bij het al dan niet geven van ‘groen licht’ voor verdere stappen nadrukkelijk ook de hoorrechtprocedure en of die voldoende is gevolgd te betrekken. Van het pensioenfonds tot de raad van toezicht bij een fonds, van het verantwoordingsorgaan tot De Nederlandse Bank.

Kerstens nam de gelegenheid te baat om ook iets te zeggen over een van de andere onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek aan de orde kwamen: koopkracht. Hij wees er daarbij op dat in de tot nu toe gepresenteerde plannen zowel de aanleiding van de nieuwe wet (de grote indexatie-achterstanden waardoor fors koopkrachtverlies is opgelopen) als ook de grootste belofte ervan (een koopkrachtiger pensioen) er maar bekaaid van af lijken te komen. Kerstens: ‘En laat dat nou juist ook net twee onderwerpen zijn die zeker ook voor gepensioneerden van groot belang zijn. Dat geeft te denken.’

Hieronder vindt u delen van de bijdrage van Koepel-voorzitter John Kerstens. Na zijn openingsstatement treft u achtereenvolgens aan zijn antwoorden op vragen van Kamerleden over het oprichten van een vereniging van gepensioneerden en de moeizame weg naar de rechter. Afgesloten wordt met het slotwoord van Kerstens.

Klik op onderstaande link om de fragmenten te bekijken

Openingsstatement John Kerstens
Het oprichten van een vereniging van gepensioneerden
De moeizame weg naar de rechter
Slotwoord John Kerstens