nieuws

Een belangrijk aspect waarop NBP al enige jaren wijst is dat Nederland in 2007 diverse essentiële voorschriften uit de eerste EU Pensioenrichtlijn, IORP I niet of onjuist in de PW, Pensioenwet heeft omgezet. Deze essentiële voorschriften waren overigens wel op correcte wijze in 2006 in de PSW, Pensioen- en spaarfondsenwet omgezet. De PSW was van kracht vanaf 1954 tot en met 2006. Nederland heeft ook in 2019 diverse essentiële voorschriften uit de tweede EU Pensioenrichtlijn IORP II niet of onjuist in de PW omgezet. Bovendien zijn enige essentiële voorschriften, zoals de beleggingen in derivaten en de vaststelling van de rekenrente, niet in de PW, edoch in de besluiten FTK en nFTK, geregeld.

Klik hier voor de brief

Klik hier voor het rapport