Beste leden van de NBP,

Aanstaande zaterdagavond om 19:05 op NPO 1, zal Kassa een gehele uitzending wijden aan de problematiek van de indexatie.
Gisterochtend heeft het samenwerkingsverband “Samen Voor Een Eerlijk Pensioen (SVEEP) waarvan NBP in februari 2021 één van de zeven mede oprichters was, de 41.538 handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer overhandigd.
Kassa was aanwezig en heeft van de petitie-overhandiging verslag gemaakt.

20211028 BordSVEEP mensen

Veel steun kreeg de actie van Ab Flipse, vierde man met bril, van de Vereniging Woekerpolis en Stef Smit van Consumenten Claim, alsmede van KBO-Brabant. Omdat pensioenen een mannenbolwerk is, werd deze presentatie door vrouwen gedaan. Helaas ontbraken Wilma Schrover, KBO-Brabant, en José Matheij, Redt het pensioenstelsel die ochtend, zij waren het gehele jaar actief voor SVEEP. Twee andere vrouwen, Corrie van Brenk, de dame in het midden, voormalig 50Plus en Wilma Berkhout, voorzitter ledenraad NBP, konden wel present zijn.

De actie SVEEP kan als een succes worden beschouwd. De aandacht voor het recht op indexatie krijgt nu landelijke aandacht. Goed dat NBP betrokken was en is bij deze actie! Ook goed dat u door uw lidmaatschap van NBP het voor NBP mogelijk maakt om dit soort acties te voeren.

Ga dus komende zaterdagavond kijken naar deze uitzending en doe als het kan nog iets meer door al uw relaties attent te maken op deze uitzending en vooral door ze aan te moedigen ook lid van NBP te worden.
Immers wanneer elk lid één nieuw lid zou kunnen aanbrengen dan hebben we ineens voldoende geld in kas om effectief strijd te voeren voor een eerlijk pensioen voor u en voor de generaties die na ons komen.

Vriendelijke groet

Bestuur NBP.