Omdat veel gepensioneerden in een eigen woning wonen, gaat deze bijdrage van de NBP vandaag over de fiscale behandeling van de eigen woning. In tegenstelling tot de heersende gedachte, wonen gepensioneerden naar verhouding minder vaak in een eigen woning dan mensen, die nu nog werken.

Van de huishoudens, waarvan de hoofdbewoner tussen de 35 – 55 jaar is, bezit 68% een eigen woning. Van de huishoudens met een hoofdbewoner van 65+ bezit 50% een eigen woning, met een hoofdbewoner van 75+ is dit 40%. Wat wel klopt, is dat de gepensioneerden vaak minder of geen schuld meer hebben voor hun eigen huis.
Het vroegere fiscale beleid van de overheid, waarbij het niet nodig was de hypotheekschuld af te lossen, bleek later onverstandig te zijn. Veel mensen hebben nu nog een hoge hypotheekschuld, waarop niet afgelost wordt. Dit vroegere beleid van de overheid heeft de mensen ook aangezet financiële producten te kopen, die nu woekerpolissen blijken te zijn. Het huidige fiscale beleid heeft daarentegen als uitgangspunt dat de hypothecaire schuld op het moment van pensionering is afgelost.
Om dit doel te bereiken heeft de overheid gekozen voor complexe wetgeving, die onevenwichtig uitpakt voor de diverse groepen burgers en nadelig is voor de nationale economie. Lees hier meer.