Ledenraadsverkiezingen 2023
Alle enveloppen met de stembiljetten zijn door de notaris opengemaakt. Deze stembiljetten zijn door de notaris gelezen en geteld. Alle kandidaten die op het stembiljet vermeld stonden, zijn herkozen.
Sybe Terwee stond niet op het stembiljet omdat Sybe sinds april 2022 is toegetreden tot de ledenraad van de NBP

Klik hier om het Proces Verbaal van de verkiezingen voor de ledenraad van NBP in te zien.