nieuws

In mijn vorige nieuwsbrief informeerde ik U over het hoorrecht dat NBP namens ABP gepensioneerden uit mag oefenen bij ABP.
Binnen de Pensioenkamer van ABP werken de sociale partners, werkgevers en werknemers, samen aan het concept Transitieplan waarin de afspraken worden neergelegd voor de overgang van het oude- naar het nieuwe pensioenstelsel.
 
Lees hier de nieuwsbrief verder