nieuws

NBP heeft samen met de Federatie van Onafhankelijke Gepensioneerden - ABP
(FOG-ABP) en de Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren (KVEO), de afgelopen twee weken het hoorrecht uitgeoefend bij de Pensioenkamer van Het ABP.
(De Pensioenkamer bestaat uit werkgevers en Vakbonden, de sociale partners die verantwoordelijk zijn voor het Transitie plan)
De verenigingen werden daarbij intensief bijgestaan door de Koepel Gepensioneerden.
Onze grondhouding in de gesprekken was dat wij niet blij zijn met de WTP maar dat wij, gegeven het feit dat die wet nu eenmaal is aangenomen, er alles aan moeten doen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Wij hebben na een aantal gespreksrondes met de Pensioenkamer moeten besluiten dat wij een negatief oordeel over het door de Pensioenkamer gepresenteerde transitieplan moeten uitspreken.
Onderstaand het gezamenlijke persbericht dat de verenigingen hierover hebben uitgegeven.
Wij zullen proberen u nog eind van deze week in een nieuwsbrief uitvoerig verslag te doen van onze hoorrecht gesprekken, met voor diegenen onder u die graag wat meer detail informatie wensen, een link naar onze website voor de relevante documenten.

Klik hier om het persbericht te lezen