In deze bijdrage van de NBP is het onderwerp de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen van een deelnemer. In de WVPS, Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding, is een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk gesteld. In de afgelopen 30 jaar was het aantal echtscheidingen gemiddeld 40 procent van het aantal huwelijken.

Lees hier de hele bijdrage.

In 1954 werd de PSW, Pensioen- en spaarfondsenwet ingevoerd. Werkgevers werden verplicht het aanvullend pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Deze pensioenuitvoerder moet voldoende belegde middelen bezitten om in de toekomst de toegezegde pensioenen te betalen. In 2007 verving de PW, Pensioenwet de PSW. Omdat de situatie in Nederland zo afwijkt van die in andere landen is het onderwerp voor deze NBP-bijdrage de invoering van de PSW.

Lees hier de hele bijdrage.

Zoals in diverse eerdere bijdragen van de NBP is vermeld, is de juridische situatie dat de werkgever de werknemer een pensioen toezegt. Op het moment van pensionering zal de pensioenuitvoerder, zoals het pensioenfonds, de gepensioneerde deelnemer maandelijks een pensioen uitbetalen, totdat deze deelnemer is overleden. Hij mag niet het gehele pensioen in een bedrag uitbetalen. Op dit voorschrift bestaat een afwijking, de afkoop van kleine pensioenen, in 2016 is de grens € 465,94. De procedure hiervoor is in de Pensioenwet vastgelegd. Deze procedure is het onderwerp van deze NBP-bijdrage.

Lees hier de hele bijdrage

Pensioenregelingen, uitgevoerd door pensioenfondsen, worden vaak genoemd in de artikelen van de NBP. De reden hiervoor is dat de zeer grote meerderheid van de werknemers, die deelnemen in een pensioenregeling, werken bij een werkgever, die of is aangesloten bij een BPF, Bedrijfstakpensioenfonds, of een eigen OPF (Ondernemingspensioenfonds) heeft.

Lees hier de hele bijdrage.

Van Rob de Brouwer, redactielid van Pensioenbelangen en oud voorzitter van de NBP verscheen op 29 juli op de website van The Post NL het artikel 'Pensioenfondsen gedwongen dood vermogen aan te houden - Kuifje en de zuinig miljardair'.

In Vlucht 714, het tweeëntwintigste album van Kuifje, komt een excentrieke miljardair voor: Laszlo Carreidas. Hoewel onmetelijk rijk is deze man tegelijkertijd zo zuinig dat hij in woede uitbarst als hij zijn vooroorlogse hoed kwijtraakt. Laszlo Carreidas kan model staan voor de Nederlandse pensioenfondsen: onmetelijk rijk en zo gierig als de pest.

Via deze link gaat u naar dit artikel.

In de discussie over pensioenen klagen deelnemers, gepensioneerden en organisaties over het grote verschil tussen hoge beleggingsrendementen van pensioenfondsen en de rekenrente, de voorgeschreven methode die fondsen gebruiken om de kosten van de toekomstige pensioenuitkeringen te berekenen. Daarom in deze bijdrage een samenvatting van de kritiek op deze voorgeschreven rekenrente.

Lees hier de hele bijdrage.

In deze bijdrage van de NBP is het onderwerp de VPL regeling ook wel genoemd het “Voorwaardelijk aanvullend pensioen”. Dit onderwerp is helaas complex en daardoor moeilijk uit te leggen. Omdat dit pensioen van groot belang kan zijn voor de werknemers geboren na 1949 en voor 1972, hebben wij deze VPL regeling als onderwerp voor deze bijdrage gekozen.

Lees hier de hele bijdrage.