Zoals in diverse eerdere bijdragen van de NBP is vermeld, is de juridische situatie dat de werkgever de werknemer een pensioen toezegt. Op het moment van pensionering zal de pensioenuitvoerder, zoals het pensioenfonds, de gepensioneerde deelnemer maandelijks een pensioen uitbetalen, totdat deze deelnemer is overleden. Hij mag niet het gehele pensioen in een bedrag uitbetalen. Op dit voorschrift bestaat een afwijking, de afkoop van kleine pensioenen, in 2016 is de grens € 465,94. De procedure hiervoor is in de Pensioenwet vastgelegd. Deze procedure is het onderwerp van deze NBP-bijdrage.

Lees hier de hele bijdrage

Pensioenregelingen, uitgevoerd door pensioenfondsen, worden vaak genoemd in de artikelen van de NBP. De reden hiervoor is dat de zeer grote meerderheid van de werknemers, die deelnemen in een pensioenregeling, werken bij een werkgever, die of is aangesloten bij een BPF, Bedrijfstakpensioenfonds, of een eigen OPF (Ondernemingspensioenfonds) heeft.

Lees hier de hele bijdrage.

Van Rob de Brouwer, redactielid van Pensioenbelangen en oud voorzitter van de NBP verscheen op 29 juli op de website van The Post NL het artikel 'Pensioenfondsen gedwongen dood vermogen aan te houden - Kuifje en de zuinig miljardair'.

In Vlucht 714, het tweeëntwintigste album van Kuifje, komt een excentrieke miljardair voor: Laszlo Carreidas. Hoewel onmetelijk rijk is deze man tegelijkertijd zo zuinig dat hij in woede uitbarst als hij zijn vooroorlogse hoed kwijtraakt. Laszlo Carreidas kan model staan voor de Nederlandse pensioenfondsen: onmetelijk rijk en zo gierig als de pest.

Via deze link gaat u naar dit artikel.

In de discussie over pensioenen klagen deelnemers, gepensioneerden en organisaties over het grote verschil tussen hoge beleggingsrendementen van pensioenfondsen en de rekenrente, de voorgeschreven methode die fondsen gebruiken om de kosten van de toekomstige pensioenuitkeringen te berekenen. Daarom in deze bijdrage een samenvatting van de kritiek op deze voorgeschreven rekenrente.

Lees hier de hele bijdrage.

In deze bijdrage van de NBP is het onderwerp de VPL regeling ook wel genoemd het “Voorwaardelijk aanvullend pensioen”. Dit onderwerp is helaas complex en daardoor moeilijk uit te leggen. Omdat dit pensioen van groot belang kan zijn voor de werknemers geboren na 1949 en voor 1972, hebben wij deze VPL regeling als onderwerp voor deze bijdrage gekozen.

Lees hier de hele bijdrage.

In de laatste bijdrage van de NBP was het onderwerp de juridische positie van de deelnemer wegens de huidige discussie over het Nederlandse pensioenstelsel en de eventuele aanpassingen. In deze bijdrage is het onderwerp het standpunt van de NBP dat een overgang naar een ander stelsel, zoals sommige partijen dat wensen, in het nadeel van de gepensioneerden is.

Lees hier de hele bijdrage.

Van Rob de Brouwer, redactielid van Pensioenbelangen en oud voorzitter van de NBP verscheen op 31 mei 2016 het opinieartikel: Waar blijft de opstand? in de Volkskrant.

Gewone mensen met een middelbare beroepsopleiding en die redelijk meekomen op de arbeidsmarkt vinden zich niet meer in wat politici uitspoken. De middenklasse heeft het gehad. De ruggengraat van Nederland moet weer centraal komen te staan.

Lees hier het artikel op de website van de Volkskrant.

De NBP heeft in zijn twee laatste bijdragen eerst geschreven over de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer om het pensioen, dat hij gedurende zijn werkzame periode opbouwt, zelf te controleren.
Rechters hebben deze verantwoordelijkheid van de werknemer in recente uitspraken bevestigd. In de laatste bijdrage van de NBP waren de onderwerpen genoemd waarover en hoe een deelnemer
bij zijn pensioenfonds kon klagen, bijvoorbeeld over een verkeerde berekening van zijn opgebouwde pensioen.

Lees hier de hele bijdrage.