De NBP schreef in zijn laatste bijdrage dat de werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft om het pensioen, dat hij opbouwt gedurende zijn werkzame periode, zelf te controleren. Dit is een mening, die rechters in recente uitspraken hebben bevestigd. In deze bijdrage behandelen we een bijbehorend onderwerp, namelijk hoe een deelnemer kan klagen over zijn pensioen.

Lees hier de hele bijdrage.

Een belangrijk onderwerp, waaraan de NBP nog weinig aandacht heeft besteed in deze bijdragen, is de controle op het pensioen, dat de werknemer opbouwt gedurende zijn werkzame periode. De werknemer wil natuurlijk weten hoeveel pensioen en AOW hij in de toekomst krijgt. Daarom heeft een werknemer een belang om te controleren of zijn pensioenaanspraken goed zijn berekend. In deze bijdrage is het hoofdonderwerp de jaarlijkse berekening van pensioenaanspraken.

Lees hier de hele bijdrage.

Een onderwerp, waarover onder meer de politiek en DNB een mening verkondigden, is de herziening van het pensioenstelsel in Nederland. In de eerdere bijdragen van de NBP is veel aandacht aan de vele aspecten van ons pensioenstelsel besteed. Weer een bijdrage met veel technische informatie, dat komt wel door dit onderwerp.

Lees hier de hele bijdrage.

Een onderwerp, waarover in enige eerdere bijdragen werd geschreven, is het bezit van een eigen huis. Dit bezit is, net als pensioen, een zaak, waarvan het belang vaak juist op lange termijn duidelijk wordt. De gewoonte in Nederland is dat een koper geld leent om de aanschaf van het huis te kunnen betalen. Sinds 2013 geldt de regel dat de koper, die voor de eerste keer geld leent om een huis te kopen, deze lening gelijkmatig moeten aflossen in een periode van 30 jaar.

 Lees hier de hele bijdrage

In deze bijdrage schrijven wij over een opvallend rapport dat DNB, De Nederlandsche Bank, recentelijk heeft gepubliceerd. De conclusie van dat DNB-rapport is dat het arbeidsaanbod in Nederland veel groter is dan gedacht, of te wel er bestaat geen spanning op de arbeidsmarkt wegens gebrek aan werknemers en deze spanning wordt ook aankomende jaren niet verwacht. Lees hier de hele bijdrage.

In de laatste bijdrage schreven wij al over de proefballontjes, die sommige partijen in de huidige discussie over pensioenen graag loslaten. Deze keer heeft de heer G. van Dijk, bestuurder en pensioendeskundige bij FNV een ballontje over een bijzonder onderwerp losgelaten. Zijn voorstel was om de opbouw in het pensioen inkomensafhankelijk te maken. Voor de ouderen, die nu nog pensioen opbouwen, kan zijn voorstel zeker gevolgen hebben. In deze bijdrage worden daarom onze argumenten tegen zijn voorstel genoemd. Lees hier de hele bijdrage

In de discussie over pensioenen duiken soms onderwerpen op, die opeens veel aandacht krijgen, de proefballonnetjes. Zo’n populair onderwerp is nu de gedachte het geld voor de toekomstige pensioenuitkeringen te gebruiken voor de aflossing van een hypotheekschuld. Deze gedachte is niet logisch en zeker niet onschuldig. Daarom wordt in deze bijdrage van de NBP aandacht aan dit plan besteed. Lees hier de hele bijdrage.

Het onderwerp van deze week is de veel gestelde vraag van deelnemers in een pensioenregeling, krijgen zij in de toekomst het pensioen dat hen beloofd is? Fondsen antwoorden nu dat zij dit niet weten, omdat voor hen onduidelijk is hoeveel langer de deelnemers in de toekomst zullen leven of welke toekomstige rendementen deze fondsen zullen maken. Lees hier de hele bijdrage.

Deze eerste bijdrage van 2016 bevat allereerst onze wensen dat de lezers van De Oud-Rotterdammer een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar hebben. In het afgelopen jaar hebben verscheidene lezers onderwerpen voorgesteld, waarover zij  meer informatie willen lezen. In de aankomende maanden zullen wij deze onderwerpen onderzoeken en hierover een bijdrage schrijven. Lees hier de hele bijdrage.

Een belangrijk onderwerp in de hele discussie over de toekomstige pensioenen is of in de toekomst voldoende mensen werken om de kosten voor de gepensioneerden te kunnen betalen. Een bevolking bestaat uit verschillende  leeftijdsgroepen, zoals jeugd, werkenden en gepensioneerden. De verhouding tussen deze leeftijdsgroepen wijzigt steeds... Lees hier verder