In de laatste bijdrage van de NBP was het onderwerp de juridische positie van de deelnemer wegens de huidige discussie over het Nederlandse pensioenstelsel en de eventuele aanpassingen. In deze bijdrage is het onderwerp het standpunt van de NBP dat een overgang naar een ander stelsel, zoals sommige partijen dat wensen, in het nadeel van de gepensioneerden is.

Lees hier de hele bijdrage.

Van Rob de Brouwer, redactielid van Pensioenbelangen en oud voorzitter van de NBP verscheen op 31 mei 2016 het opinieartikel: Waar blijft de opstand? in de Volkskrant.

Gewone mensen met een middelbare beroepsopleiding en die redelijk meekomen op de arbeidsmarkt vinden zich niet meer in wat politici uitspoken. De middenklasse heeft het gehad. De ruggengraat van Nederland moet weer centraal komen te staan.

Lees hier het artikel op de website van de Volkskrant.

De NBP heeft in zijn twee laatste bijdragen eerst geschreven over de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer om het pensioen, dat hij gedurende zijn werkzame periode opbouwt, zelf te controleren.
Rechters hebben deze verantwoordelijkheid van de werknemer in recente uitspraken bevestigd. In de laatste bijdrage van de NBP waren de onderwerpen genoemd waarover en hoe een deelnemer
bij zijn pensioenfonds kon klagen, bijvoorbeeld over een verkeerde berekening van zijn opgebouwde pensioen.

Lees hier de hele bijdrage.

De NBP schreef in zijn laatste bijdrage dat de werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft om het pensioen, dat hij opbouwt gedurende zijn werkzame periode, zelf te controleren. Dit is een mening, die rechters in recente uitspraken hebben bevestigd. In deze bijdrage behandelen we een bijbehorend onderwerp, namelijk hoe een deelnemer kan klagen over zijn pensioen.

Lees hier de hele bijdrage.

Een belangrijk onderwerp, waaraan de NBP nog weinig aandacht heeft besteed in deze bijdragen, is de controle op het pensioen, dat de werknemer opbouwt gedurende zijn werkzame periode. De werknemer wil natuurlijk weten hoeveel pensioen en AOW hij in de toekomst krijgt. Daarom heeft een werknemer een belang om te controleren of zijn pensioenaanspraken goed zijn berekend. In deze bijdrage is het hoofdonderwerp de jaarlijkse berekening van pensioenaanspraken.

Lees hier de hele bijdrage.

Een onderwerp, waarover onder meer de politiek en DNB een mening verkondigden, is de herziening van het pensioenstelsel in Nederland. In de eerdere bijdragen van de NBP is veel aandacht aan de vele aspecten van ons pensioenstelsel besteed. Weer een bijdrage met veel technische informatie, dat komt wel door dit onderwerp.

Lees hier de hele bijdrage.

Een onderwerp, waarover in enige eerdere bijdragen werd geschreven, is het bezit van een eigen huis. Dit bezit is, net als pensioen, een zaak, waarvan het belang vaak juist op lange termijn duidelijk wordt. De gewoonte in Nederland is dat een koper geld leent om de aanschaf van het huis te kunnen betalen. Sinds 2013 geldt de regel dat de koper, die voor de eerste keer geld leent om een huis te kopen, deze lening gelijkmatig moeten aflossen in een periode van 30 jaar.

 Lees hier de hele bijdrage

In deze bijdrage schrijven wij over een opvallend rapport dat DNB, De Nederlandsche Bank, recentelijk heeft gepubliceerd. De conclusie van dat DNB-rapport is dat het arbeidsaanbod in Nederland veel groter is dan gedacht, of te wel er bestaat geen spanning op de arbeidsmarkt wegens gebrek aan werknemers en deze spanning wordt ook aankomende jaren niet verwacht. Lees hier de hele bijdrage.

In de laatste bijdrage schreven wij al over de proefballontjes, die sommige partijen in de huidige discussie over pensioenen graag loslaten. Deze keer heeft de heer G. van Dijk, bestuurder en pensioendeskundige bij FNV een ballontje over een bijzonder onderwerp losgelaten. Zijn voorstel was om de opbouw in het pensioen inkomensafhankelijk te maken. Voor de ouderen, die nu nog pensioen opbouwen, kan zijn voorstel zeker gevolgen hebben. In deze bijdrage worden daarom onze argumenten tegen zijn voorstel genoemd. Lees hier de hele bijdrage