In de discussie over pensioenen duiken soms onderwerpen op, die opeens veel aandacht krijgen, de proefballonnetjes. Zo’n populair onderwerp is nu de gedachte het geld voor de toekomstige pensioenuitkeringen te gebruiken voor de aflossing van een hypotheekschuld. Deze gedachte is niet logisch en zeker niet onschuldig. Daarom wordt in deze bijdrage van de NBP aandacht aan dit plan besteed. Lees hier de hele bijdrage.

Het onderwerp van deze week is de veel gestelde vraag van deelnemers in een pensioenregeling, krijgen zij in de toekomst het pensioen dat hen beloofd is? Fondsen antwoorden nu dat zij dit niet weten, omdat voor hen onduidelijk is hoeveel langer de deelnemers in de toekomst zullen leven of welke toekomstige rendementen deze fondsen zullen maken. Lees hier de hele bijdrage.

Deze eerste bijdrage van 2016 bevat allereerst onze wensen dat de lezers van De Oud-Rotterdammer een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar hebben. In het afgelopen jaar hebben verscheidene lezers onderwerpen voorgesteld, waarover zij  meer informatie willen lezen. In de aankomende maanden zullen wij deze onderwerpen onderzoeken en hierover een bijdrage schrijven. Lees hier de hele bijdrage.

Een belangrijk onderwerp in de hele discussie over de toekomstige pensioenen is of in de toekomst voldoende mensen werken om de kosten voor de gepensioneerden te kunnen betalen. Een bevolking bestaat uit verschillende  leeftijdsgroepen, zoals jeugd, werkenden en gepensioneerden. De verhouding tussen deze leeftijdsgroepen wijzigt steeds... Lees hier verder

Twee weken geleden schreven wij over de opzet van de AOW. Een belangrijk onderwerp in de huidige discussie over de toekomstige AOW, is de stijging in de kosten. Om deze te beperken, worden twee besparingsmogelijkheden genoemd. De eerste is de leeftijd te verhogen, waarop iemand AOW ontvangt. Dat besluit is al genomen door die te verhogen van 65 naar 67 jaar. De tweede mogelijkheid is de mensen met een reeds lopend AOW-pensioen ook AOW-premie te laten betalen.