Deze eerste bijdrage van 2016 bevat allereerst onze wensen dat de lezers van De Oud-Rotterdammer een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar hebben. In het afgelopen jaar hebben verscheidene lezers onderwerpen voorgesteld, waarover zij  meer informatie willen lezen. In de aankomende maanden zullen wij deze onderwerpen onderzoeken en hierover een bijdrage schrijven. Lees hier de hele bijdrage.

Een belangrijk onderwerp in de hele discussie over de toekomstige pensioenen is of in de toekomst voldoende mensen werken om de kosten voor de gepensioneerden te kunnen betalen. Een bevolking bestaat uit verschillende  leeftijdsgroepen, zoals jeugd, werkenden en gepensioneerden. De verhouding tussen deze leeftijdsgroepen wijzigt steeds... Lees hier verder

Twee weken geleden schreven wij over de opzet van de AOW. Een belangrijk onderwerp in de huidige discussie over de toekomstige AOW, is de stijging in de kosten. Om deze te beperken, worden twee besparingsmogelijkheden genoemd. De eerste is de leeftijd te verhogen, waarop iemand AOW ontvangt. Dat besluit is al genomen door die te verhogen van 65 naar 67 jaar. De tweede mogelijkheid is de mensen met een reeds lopend AOW-pensioen ook AOW-premie te laten betalen.

In bijna alle bedrijfstakken, zoals de bouw, of in grote bedrijven, zoals KPN, nemen werknemers verplicht deel in een pensioenregeling. De werkgever betaalt premie voor de werknemers aan het pensioenfonds, dat deze premie belegt. Zodra een werknemer met pensioen gaat, ontvangt de werknemer AOW van de overheid en pensioen van het fonds. Het fonds moet voldoende geld hebben om een levenslang pensioen te betalen, dus totdat de werknemer en/of zijn partner zijn overleden.

Verschenen in de Oud-Rotterdammer van week 36

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, de NBP, zal deze maanden regelmatig in De Oud-Rotterdammer schrijven over vele zaken van belang voor de vijftigplusser. De NBP bestaat sinds 1919 en is sindsdien actief voor iedereen, die pensioen zal ontvangen of ontvangt. De NBP is opgericht om te strijden voor een goed pensioen, zodat gepensioneerden geen arme, oude dag meer hebben, zoals voor 1940 gebruikelijk; zij waren afhankelijk van hun familie of van de bedeling.