In bijna alle bedrijfstakken, zoals de bouw, of in grote bedrijven, zoals KPN, nemen werknemers verplicht deel in een pensioenregeling. De werkgever betaalt premie voor de werknemers aan het pensioenfonds, dat deze premie belegt. Zodra een werknemer met pensioen gaat, ontvangt de werknemer AOW van de overheid en pensioen van het fonds. Het fonds moet voldoende geld hebben om een levenslang pensioen te betalen, dus totdat de werknemer en/of zijn partner zijn overleden.

Verschenen in de Oud-Rotterdammer van week 36

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, de NBP, zal deze maanden regelmatig in De Oud-Rotterdammer schrijven over vele zaken van belang voor de vijftigplusser. De NBP bestaat sinds 1919 en is sindsdien actief voor iedereen, die pensioen zal ontvangen of ontvangt. De NBP is opgericht om te strijden voor een goed pensioen, zodat gepensioneerden geen arme, oude dag meer hebben, zoals voor 1940 gebruikelijk; zij waren afhankelijk van hun familie of van de bedeling.