Verschenen in de Oud-Rotterdammer van week 36

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, de NBP, zal deze maanden regelmatig in De Oud-Rotterdammer schrijven over vele zaken van belang voor de vijftigplusser. De NBP bestaat sinds 1919 en is sindsdien actief voor iedereen, die pensioen zal ontvangen of ontvangt. De NBP is opgericht om te strijden voor een goed pensioen, zodat gepensioneerden geen arme, oude dag meer hebben, zoals voor 1940 gebruikelijk; zij waren afhankelijk van hun familie of van de bedeling.