oude jonge 1

Een aandeelhouder bezit één of meerdere aandelen van een bepaald bedrijf. Een aandeelhouder is ook mede-eigenaar van dat bedrijf. Voor welk deel een aandeelhouder eigenaar is, hangt af van het aantal aandelen en het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Aan elk aandeel is stemrecht verbonden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) kunnen aandeelhouders hun stem uitbrengen. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal één keer per jaar een AVA te organiseren. Daarnaast kunnen nog bijzondere aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, bijvoorbeeld bij overnames, reorganisaties of andere strategische besluiten. Aandeelhouders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming door hun stemrecht uit te oefenen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders beslissen mee bij grote besluiten, maar ook bij de benoeming, beloning en ontslag van bestuursleden of bij de verdeling van de winst.

In de praktijk is de invloed van individuele aandeelhouders meestal niet zo groot, tenzij u grootaandeelhouder bent of zelfs meerderheidsaandeelhouder. Sommige beleggers kiezen voor preferente aandelen. Dat zijn aandelen met een privilege. Bij winstuitkering (dividend) komen de preferente aandeelhouders eerder aan bod dan de bezitters van gewone aandelen.

Het bedrijf wil de aandeelhouders graag belonen voor hun investering en vertrouwen in het bedrijf. Dat doet het bedrijf in de vorm van een winstuitkering, ook wel bekend als dividenduitkering. Het bedrijf gebruikt dan (een gedeelte van) de winst om de aandeelhouders te belonen.

Indien een bedrijf in zwaar weer zit, is de kans klein dat het bedrijf dividend zal uitkeren. De aandeelhouder is weliswaar mede-eigenaar, maar niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Wel loopt de aandeelhouder het risico dat de aandelen in waarde dalen. Bij de verkoop van de aandelen brengen ze dan minder op dan ervoor is betaald. Het is zelfs mogelijk dat de gehele investering in aandelen verloren gaat, bijvoorbeeld bij faillissement van het bedrijf.

Bij de inkoop van eigen aandelen gaat een bedrijf zijn eigen aandelen kopen op de beurs en die dan eventueel vernietigen. Voordelen hiervan zijn dat het dividend per aandeel stijgt, aangezien er minder aandelen in omloop zijn en hierdoor kan de koers van het aandeel stijgen. Nadelen van het inkopen van eigen aandelen zijn dat het eigen vermogen van het bedrijf daalt waardoor de verhouding tot de schulden anders wordt en beleggers dit kunnen zien als een gebrek aan groeivisie, omdat het management blijkbaar geen goede investeringsmogelijkheden ziet.