oude jonge 1

De Financiële Sector is de bedrijfstak van aanbieders van Financiële Producten en Diensten. Deze worden aangeboden door financiële dienstverleners zoals banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, leasemaatschappijen, beleggingsinstellingen, beurzen, clearinginstellingen, trustkantoren, vermogensbeheerders, intermediairs, brokers, wisselkantoren, valutahandelaren, e.d.
Deze sector zorgt ervoor dat consumenten kunnen betalen, sparen, beleggen, lenen en verzekeren.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de activiteiten van de financiële sector, bepaalt aan welke eisen de informatievoorziening van dienstverleners voor haar klanten moet voldoen en beoordeelt prospectussen bij het aanbieden van beleggingsproducten. De AFM houdt toezicht en kan ingrijpen bij misstanden.

Vanuit de financiële sector worden al sinds jaren pogingen gedaan een graantje mee te pikken van het enorme vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen. Gezien de al jaren stijgende uitvoeringskosten die pensioenfondsen maken lukt dit blijkbaar steeds beter. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door prestatievergoedingen voor vermogensbeheer, oftewel hogere bonussen. Deze kosten bedroegen in 2021 inmiddels in totaal meer dan €14,5 miljard (2020: €10,2 miljard), dat betekent meer dan €1.500 per jaar per deelnemer. Daarvan ging gemiddeld nog geen €100 per jaar naar uitvoeringskosten zoals administratie, controle en advies. De rest is voor beheerkosten en transactiekosten, waarvan prestatievergoedingen dus het grootste deel uitmaken. In totaal maken de bonussen meer dan de helft uit van de uitvoerings- en beheerskosten van pensioenfondsen en zijn in 2021 dus met zo’n 40% gestegen.

Voorbeeld uit het Jaarverslag van het ABP over 2021:
Pagina 11: Uitvoeringskosten pensioenbeheer per deelnemer in 2021: €72 (2020: €67).
Maar:
Pagina 63: Kosten voor vermogensbeheer in 2021: €5.057 miljoen (2020: €3.548 miljoen). Met 2.178.130 deelnemers betekent dit dat de uitvoeringskosten, inclusief beheerkosten, bij het ABP in 2021 €2.394 per deelnemer bedroegen. Dat is dus nog aanzienlijk meer dan het gemiddelde van alle Nederlandse pensioenfondsen van €1.500 per deelnemer.