oude jonge 1

Op 3 februari 2005 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gevoerd met minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nadere uitwerking van Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen (kst-28294-11). Van dit overleg brengt de commissie beknopt verslag (kst-28294-15) uit. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er weinig tot geen ruimte voor wijzigingen is.
Een belangrijk document in deze vergadering is een brief van DNB (kst-28294-14-b1) waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het bestaande FTK en het nieuw in te voeren FTK. Hieruit blijkt dat het bestaande FTK met een rekenrente van 4 % tot betere resultaten leidt dan de voorgestelde marktrente. In de brief worden allerlei financiële beschouwingen opgevoerd waarbij het doel van de arbeidsvoorwaarde pensioen volledig buiten beeld is. Dat doel is namelijk bij pensionering je leven op de zelfde financiële voet te kunnen voortzetten! Ondanks de bezwaren vanuit de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de wet zonder noemenswaardige aanpassingen aangenomen door de Tweede Kamer.