oude jonge 1

Voor de werknemers, die met arbeidskracht de productiemiddelen bedienen, staat het inkomen centraal. Met dit inkomen kunnen zij in hun bestaan voorzien. Productiemiddelen moet in de ruimste zin van het woord worden begrepen. Hieronder vallen ook de faciliterende diensten, zoals distributie, transport, opleiding en financiering, die de continuïteit in de productie en de afzet van de goederen naar de gebruikers mogelijk maken. Hieronder vallen ook de overheids- en andere instellingen die de productie, distributie, afzet naar de markten faciliteren, zodat de gehele samenleving kan functioneren.
Kortom werknemers zijn dat deel van de bevolking dat is aangeworven om in de verschillende productiebedrijven en faciliterende instellingen te werken en met het daar verdiende loon kan voorzien in het eigen bestaan.